Awards

Awards

Our students and academicans have the opportunity to present their study or research results not only in grant projects, but may participate in various awards and competitions that are advertised within the University and other institutions in the Czech Republic and abroad.

Dean of the faculty may also suggest a candidate for the honorary degree Doctor honoris causa. By this title are valued individuals who contributed significantly to the development of the faculty, or that otherwise scientifically or humanly contributed to the benefits to society.

Announced Awards

Awards Granted

Academic Awards

Year

Award

Name

Field

Name of the Work

2017

Česká cena za PR

PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

Public Relations

Za dlouhodobou kultivaci a vybudování akademického výzkumu v oboru.

2017

BISA's Michael Nicholson Thesis Prize

Jakub Eberle, Ph.D.

Teritorial Studies

Za nejlepší dizertační práci v oboru mezinárodních studií.

2017

Cena Neuron

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Social Sciences

Za vynikající vědecké výsledky pro mladé vědce do 40 let v oboru společenských věd.

2017

Cena Učené společnosti České republiky v kategorii ,,mladší vědecký pracovník"

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. Teritorial Studies

Za významný výsledek tvůrčí práce v badatelském nebo cíleném výzkumu mladším vědeckým pracovníkům.

2016

Cena MŠMT

doc. Ing. Julie Chytilová, Ph.D. Economy

Za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

2016

Cena Kateřiny Šmídkové

doc. Ing. Julie Chytilová, Ph.D.

Economy

Za mimořádně kvalitní publikační činnost a další profesní rozvoj.

2016

Cena Jaroslava Jandy pro rok 2016

Institute of Politological Studies

Politology, International Relations

Za aktivní činnost v oblasti bezpečnostní politiky v rámci České republiky i na mezinárodní úrovni, zejména v oblasti osvěty, vzdělávací a vědecké činnosti.  

2015

Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku (v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikální)

prof. Jan Hendl a kol.

Sociology

Za učebnici s názvem "Statistika v aplikacích"

2015

Energy Economics Contest

Mgr. Barbora Malinská, PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.

Economy

Za neabsolventskou práci "Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks."

2015

Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku (v oborech společenskovědních a humanitních)

prof. Michal Mejstřík, dr. Magda Pečená, doc. Petr Teplý

Economy

Za učebnici s názvem "Bankovnictví v teorii a praxi/Banking in Theory and Practice"

2015

Cena Via Bona za filantropii

prof. Ing. Kateřina Šmídková, Ph.D.

Economy

Ocenění in memoriam za dar pro Českou společnost ekonomickou ve výši jednoho milionu korun, jehož účelem bylo vytvoření ceny podporující české vědkyně v oblasti ekonomie.

2015

Economic Research Award

Tomáš Havránek, Ph.D., doc. Roman Horváth, Zuzana Havránková, Ph.D., PhDr. Marek Rusnák

Economy

Za studii "Cross-Country Heterogeneity in Intertemporal Substitution"

2014

Rudolf Wildenmann Prize

Michal Parízek, Ph.D.

Politology

Za práci "International Organizations‘ Strive for Information: the Politics of Secretariat Staffing"

2014

Cena svobody na počest Woodrowa Wilsona

doc. PhDr. Miloš Calda, Ph.D. Teritorial Studies

Za podporu česko-amerických vztahů.

2014

Cena Miloslava Petruska (ČSS)

Vít Horák, Ph.D.

Sociology

Za článek "Critical Sociology, online"

2013

Cena Milana Sojky

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.

Economy

Za práci "Historie evropské měnové integrace. Doba eura".

2013

Cena M. K. Čiurlionise

doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Teritorial Studies

Za rozvoj litevsko-českých vědeckých vztahů.

2013

Cena České republiky v PR

Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D., Marek Slíž, Sabina Bergerová

Public Relations

Za uskutečnění projektu "Změna paradigmatu: kouření v restauracích lidem vadí"

2013

Cena Vojtěcha Zamarovského za literaturu faktu

doc. Jan Halada, CSc.

Journalism

Za práci "Jeden za všechny, všichni proti kardinálovi. Armand-Jean du Plessis de Richlieu - život a doba".

2013

Cena Karla Engliše v soutěží Mladý ekonom roku

Petr Janský, Ph.D.

Economy

Studii "Consumer Demand System Estimation and Value Added Tax Reforms in the Czech Republic"

2013

Energy Economics Contest - Cena za nejlepší neabsolventskou odbornou práci

Jozef Baruník, Ph.D., Krenar Avdulaj

Economy

Za studii "Are benefits from oil-stock diversification gone? A new evidence from dynamic copulas and high frequency data"

2013

 Miroslav Ivanov Award

Kateřina Králová, Ph.D. Konstantinos Tsivos, Ph.D.

Teritorial Studies

Za monografii "Vyschly nám slzy... Řečtí uprchlíci v Československu"

2013 Čápa Award (ČAAPA)

Phdr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Media Studies Za monografii "Ti druzí sportovci. Mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008" a zpravodajský server o sportu handicapovaných www.handisport.cz
 

2012

 

Energy Economics Contest

 

prof. Karel Janda, dr.Ladislav Krištoufek

 

Economy

Correlations between biofuels and related commodities before and during the food crisis: A taxonomy perspective

 

2012

Cena České ekonometrické společnosti za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického

 

prof. RNDr. František Turnovec, CSc.

 

Economy

 

Award was given for long-term contribution to the development of Czech economic learning

 

2012

 

Cena VIZE 97

prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

 

Sociology

 

Award was given for lifetime achievement

 

2011

 

Cena Františka Vencovského

PhDr. Adam Geršl, Ph.D., PhDr. Jakub Seidler

 

Economy

Nadměrný růst úvěrů a proticyklické kapitálové polštáře v Basel III: Empirická evidence ze zemí střední a východní Evropy

 

2011

 

Cena Neuron

Mgr. Julie Chytilová, Ph.D.

 

Economy

 

Award was given for outstanding scientific results

 

2011

 

Cena za tvůrčí počin UK

Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

 

Economy

 

Dějiny ekonomických teorií

 

2010

Cena ČSE za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického učení

Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.

 

Economy

 

Award was given for long-term contribution to the development of Czech economic learning

 

2010

Medaile Josefa Hlávky

Prof. PhDr. Jiří Kraus, CSc.

 

Media studies

 
 

2009

The ERFSD prize for excellent research

Roman Horváth, M.A.,Ph.D.

 

Economy

Time-Varying Policy Neutral Rate in Real Time: A Predictor for Future Inflation? (CNB WP 4/2007)

 

2009

 

Medaile Josefa Hlávky

Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.

 

Modern history

 
 

2009

Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

 

Sociology

 
 

2009

 

Cena rektora UK

Prof. Michal Mejstřík, PhDr., Petr Teplý Ph.D., Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

 

Economy

 

Basic Principles of Banking (Karolinum, Praha, 2008)

 

2009

Vyznamenání Za zásluhy III. stupně udělené prezidentem Ukrajiny

 

PhDr. Bohdan Zilynskyj

 

Modern history

 
 

2009

Cena Fondation EurActive's awards for Debating Europe Nationally

 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

 

Modern history

 

Student Award

Year

Award

Name

Field

Name of the Work

 

2012

 

IUS et SOCIETAS

 

Eliška Holubová

 

Media studies

Média mezi hlídacím psem a krvežíznivou bestií aneb quo vadis, právo na soukromí?

 

2012

 

Energy Economics Contest

 

Štěpán Chrz

 

Economy

Interconnections within Food, Biofuel and Fossil Fuel Markets: Cointegration Analysis

 

2012

Zvláštní uznání České ekonomické společnosti (práce autora do 25 let)

 

Barbora Šútorová

 

Economy

 

The Impact of Basel III on European Banks

 

2012

 

Englišova cena České ekonometrické společnosti

 

Jana Votápková, Pavlína Žílová

 

Economy

The Effect of the Abolition of User Charges on the Demand for Ambulatory Doctor Visits

 

2012

 

Mladý ekonom (1st place)

Tomáš Havránek, Marek Rusnák

 

Economy

Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-analysis

2012

Cena Edvarda Beneše (3rd place)

Anna Sálová

Sociology

Obraz sudetských Němců v českém v krizovém roce 1938

 

2012

 

Cena Edvarda Beneše (1st place)

 

Renáta Vondráková

 

Sociology

Spor o positivismus v německé sociologii. Vývoj, hlavní myšlenky a pokračování.

 

2012

 

Cena Josefa Hlávky

 

Zuzana Machová

 

Political science

Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití

 

2011

 

Energy Economics Contest

 

Lukáš Vácha, Jozef Baruník

 

Economy

Co-movement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis

 

2011

Mladý ekonom

(čestné uznání do 25 let)

 

Tomáš Klinger

 

Economy

Banking regulation and systemic risk: an agent-based network simulation of regulatory measures

 

2011

 

Mladý ekonom (3rd place)

 

Tomáš a Zuzana Havránkovi

 

Economy

Determinants of Horizontal FDI Spillovers: Evidence from a Large Meta-Analysis

2011

Cena Josefa Hlávky

Barbora Votavová

Sociology

Uč se, ať se máš líp - strategie vzdělanostní mobility

 

2011

 

Cena Edvarda Beneše

 

Tereza Štanclová

 

Sociology

Odchod mládeže z ústavní péče a první rok samostatného života

 

2011

 

Cena Edvarda Beneše

 

Martina Hamplová

 

Sociology

Migrační vlny ve spolkové republice Německo po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi

 

2011

Cena Josefa Vavrouška (Čestné uznání)

 

Pavla Břízová

 

Economy

Gender Differences in Education: Structure and Comparison of Countries

 

2011

 

Cena Josefa Vavrouška (3rd place)

 

Lucie Vrbíková

 

Sociology

Dokáží odborníci lépe naslouchat přírodě?

 

2011

 

Cena Josefa Vavrouška (2nd place)

 

Zuzana Řehořová

 

Economy

Approach of the Czech Republic to Developing Countries (Analyss using CDI index)

2011

Cena Josefa Vavrouška (2nd place)

Tomáš Křehlík

Economy

Unorthodox measures of economic performance

 

2011

Cena České společnosti ekonometrické (1st place)

 

Jozef Baruník

 

Economy

Decomposing volatility using wavelet-based realized variation

 

2011

Medal for Research on Development v kategorii

„External Capital Flows and Financing for Development“ ( Global

Development Network)

 

Tomáš Havránek

 

Economy

 
 

2010

 

Cena Josefa Vavrouška

 

Stela Rubínová

 

Economy

Reaction of Household Energy Demand to Improvements in Energy Efficiency: What about the Rebound Effect?

 

2010

 

Cena Josefa Vavrouška

 

Markéta Mužíková

 

Sociology

 

Příroda z pohledu minoritních skupin ve smyslu stravování

 

2010

Čestné uznání prezidenta ČSE autorovi práce pro ekonoma do 25 let

 

Ján Palguta

 

Economy

 

2010

Cena Karla Engliše (ČSE)

Aleš Maršál

Economy

 
 

2010

Cena Mladý ekonom roku (ČSE) - 3rd place

 

Zuzana Iršová

 

Economy

 
 

2010

Cena Mladý ekonom roku (ČSE) - 3rd place

 

Tomáš Havránek

 

Economy

 
 

2010

Cena Mladý ekonom roku (ČSE) - 2nd place

 

Aleš Maršál

 

Economy

 
 

2010

 

Cena rektora UK

 

Dana Smrčková

 

Social sciences

 

Školní média – tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje

 

2009

 

Cena rektora

 

Tomáš Havránek

 

Economy

Subsidy Competition for Spillovers from Inward Foreign Direct Investment

 

2009

Cena Karla Engliše za nejlepší práci s implikacemi pro českou hospodářskou politiku (ČSE)

 

Tomáš Havránek

 

Economy

 

Rose Effect and the Euro: Is the Magic Gone

 

2009

 

Olga Radzyner Award

 

Tomáš Havránek

 

Economy

 

Rose Effect and the Euro: Is the Magic Gone

2009

SAS Student Ambassador Award

Petr Jakubík

Economy

 
 

2009

Cena Centre des Professions Financieres

 

Jakub Seidler

 

Economy

 

Implied Market LGD

 

2009

Cena České ekonometrické společnosti (3rd place)

 

Jakub Seidler

 

Economy

Implied market loss given default; structural-model approach

2009

Cena Edvarda Beneše

Veronika Frantová

Sociology

Místní referenda v ČR optikou kulturní sociologie

 

2009

The second prize of Warsaw International Economic Meeting (WIEM)

 

Lenka Šťastná

 

Economy

 

Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic

 

2009

 

Cena Josefa Vavrouška

 

Matěj Bajgar

 

Economy

Cross-Price Elasticities with Leisure: Estimation and Implications for Environmental Taxation

 

2008

 

Cena prof. JUDr. Karla Engliše

 

Ondřej Strecker

 

Economy

 

Vliv inflačních diferenciálů na dynamiku DPH

Honorable Doctorates

Year

Date

Name of the Doctor

Field

 

2012

 

17. 05.

Prof. Stefano Zamagni

profesor ekonomie Boloňské univerzity

 

Economy

 

2002

 

17. 10.

Prof. Dr. hab. Zygmunt Bauman

emeritní profesor Univerzity v Leedsu a profesor Varšavské univerzity

 

Sociology

 

2001

 

08. 06.

Prof. Joseph Eugene Stiglitz

profesor ekonomie na Stanfordově univerzitě a člen Brookings Institute, USA

 

Economy

 

2001

 

04. 05.

Prof. Winfried Schulz

profesor komunikačních věd a politologie na Univerzitě v Nürnberg-Erlangen,

 

Communication sciences

 

2001

 

04. 05.

Prof. Detlef Brandes

profesor kultury a dějin Němců ve Východní Evropě na Universitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu, SRN

 

History

 

1999

 

06. 10.

Prof. Maurice Duverger

emeritní profesor politických věd na Univerzitě Paříž I. (Panthéon - Sorbona)

 

Politology

 

1998

 

08. 04.

 

Prof. George J. Staller USA

College of Arts and Sciences, Cornell University

 

Macroeconomy

 

1993

 

07. 04.

 

Pavel Tigrid

For outstanding achievements in the struggle for human rights,

in a match resting on traditional values ??of European civilization