Awards

Awards

Our students and academicans have the opportunity to present their study or research results not only in grant projects, but may participate in various awards and competitions that are advertised within the University and other institutions in the Czech Republic and abroad.

Dean of the faculty may also suggest a candidate for the honorary degree Doctor honoris causa. By this title are valued individuals who contributed significantly to the development of the faculty, or that otherwise scientifically or humanly contributed to the benefits to society.

Awards Granted

Academic Awards

Year

Award

Name

Field

Name of the Work

2020

Award of the Czech Economic Society for long-term contribution to the development of Czech economic learning/ Cena České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. Economy

For long-term and comprehensive support for the development of the economy as a science in the Czech Republic. 

2020

The award of the Academy of Sciences of the Czech Republic for extraordinary result, experimental development and innovation/ Cena Akademie věd české republiky za mimořádný vý

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.  History For collective publication Dějiny Československé akademie věd I. (1952-1962). 
2020 Jacques Derrida Award (3th place) Lucie Kadlecová, M.A. International relationships For dissertation project State Sovereignty in Cyber Space: A modern Understanding of Classic Concept. 
2020 Special Award CEFRES Platform Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.  International relationships For article Polish workers in the CSSR: unwelcome friendship. Specificities of a temporary foreign labor migration in the state-socialistic system. 
2020 Česká spořitelna Foundation Award/ Cena Nadace české spořitelny prof. Ph.Dr. Arnošt Veselý, Ph.D. Public and Social Policy

For significant merits in education. 

2019 Jaroslav Jirsa Award/ Cena Jaroslava Jirsy PhDr. Petr Soukup, Ph.D. 

Natural sciences and mathematical physics

For textbook Rabušic, Soukup, Mareš: Statistická analýza sociálně vědních dat
2019

Award of the Governor of the National Bank of Slovakia/ Cena guvernéra Národní banky Slovenska

PhDr. František Čech, Ph.D.  Economy For dissertation work "Three Essays on Risk Modelling and Empirical Asset Pricing"
2019 Karel Havlíček Borovský Award/ Cena Karla Havlíčka Borovského  Mgr. David Klimeš, Ph.D.  Journalism

For extremely socially beneficial texts of investigative or analytical character. 

2018 Kateřina Šmídková Award/ Cena Kateřiny Šmídkové doc. PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.  Economy For exceptionally high-quality publishing activities and further professional development.
2017 František Běhounek Award/ Cena Františka Běhounka prof. Ing. Karel Janda, M:A., Dr., Ph.D. Economy

For the promotion and popularization of Czech science and the dissemination of the good name of the Czech Republic

2017

Czech price for PR/ Česká cena za PR

PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

Public Relations

For long-term cultivation and building academic research in the field.

2017

BISA's Michael Nicholson Thesis Prize

Jakub Eberle, Ph.D.

Teritorial Studies

For the best dissertation in the field of international studies.

2017

Neuron Prizes/ Cena Neuron

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Social Sciences

For excellent scientific results for young scientists under 40 in the field of social sciences.

2017

Award of the Learned Society of the Czech Republic in the category "junior researcher" / Cena Učené společnosti České republiky v kategorii ,,mladší vědecký pracovník"

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. Teritorial Studies

For a significant result of creative work in research or targeted research for younger researchers.

2016

MŠMT Price/ Cena MŠMT

doc. Ing. Julie Chytilová, Ph.D. Economy

For extraordinary results of research, experimental development and innovation. 

2016

Kateřina šmídková Award/ Cena Kateřiny Šmídkové

doc. Ing. Julie Chytilová, Ph.D.

Economy

For exceptionally high-quality publishing activities and further professional development.

2016

Jaroslav Janda Award/ Cena Jaroslava Jandy pro rok 2016

Institute of Politological Studies

Politology, International Relations

For active activity in the field of security policy within the Czech Republic and at the international level, especially in the field of education, educational and scientific activities.

2015

Jaroslav Jirsa Award for the best textbook of the year (in the fields of science and mathematics and physics) / Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku (v oborech přírodovědných a matematicko-fyzikální)

prof. Jan Hendl a kol.

Sociology

For the textbook: "Statistika v aplikacích"

2015

Energy Economics Contest

Mgr. Barbora Malinská, PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.

Economy

For non-solvent work "Forecasting the term structure of crude oil futures prices with neural networks."

2015

Jaroslav Jirsa Award for the best textbook of the year (in the fields of social sciences and humanities)/ Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku (v oborech společenskovědních a humanitních)

prof. Michal Mejstřík, dr. Magda Pečená, doc. Petr Teplý

Economy

For the textbook "Bankovnictví v teorii a praxi/Banking in Theory and Practice"

2015

Via Bona Award for philanthropy/ Cena Via Bona za filantropii

prof. Ing. Kateřina Šmídková, Ph.D.

Economy

Award in memoriam for a gift to the Czech Economic Society in the amount of one million crowns, the purpose of which was to create an award supporting Czech women scientists in the field of economics.

2015

Economic Research Award

Tomáš Havránek, Ph.D., doc. Roman Horváth, Zuzana Havránková, Ph.D., PhDr. Marek Rusnák

Economy

For studies "Cross-Country Heterogeneity in Intertemporal Substitution"

2014

Rudolf Wildenmann Prize

Michal Parízek, Ph.D.

Politology

For work "International Organizations‘ Strive for Information: the Politics of Secretariat Staffing"

2014

 

Freedom Award in honor of Woodrow Wilson/ Cena svobody na počest Woodrowa Wilsona

doc. PhDr. Miloš Calda, Ph.D. Teritorial Studies

For supporting Czech-American relations.

2014

Miroslav Petrusek Award/ Cena Miloslava Petruska (ČSS)

Vít Horák, Ph.D.

Sociology

For article "Critical Sociology, online"

2013

Milan Sojka Award/ Cena Milana Sojky

prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.

Economy

For work "Historie evropské měnové integrace. Doba eura".

2013

M. K. Čiurlionis Award/ Cena M. K. Čiurlionise

doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Teritorial Studies

For the development of Lithuanian-Czech scientific relations.

2013

Czech Price for PR/ Cena České republiky v PR

Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D., Marek Slíž, Sabina Bergerová

Public Relations

For the implementation of the project "Změna paradigmatu: kouření v restauracích lidem vadí"

2013

Vojtěch Zamarovský Award for non-fiction/ Cena Vojtěcha Zamarovského za literaturu faktu

doc. Jan Halada, CSc.

Journalism

For work "Jeden za všechny, všichni proti kardinálovi. Armand-Jean du Plessis de Richlieu - život a doba".

2013

Cena Karla Engliše v soutěží Mladý ekonom roku

Petr Janský, Ph.D.

Economy

Studii "Consumer Demand System Estimation and Value Added Tax Reforms in the Czech Republic"

2013

Energy Economics Contest

Jozef Baruník, Ph.D., Krenar Avdulaj

Economy

For studies "Are benefits from oil-stock diversification gone? A new evidence from dynamic copulas and high frequency data"

2013

 Miroslav Ivanov Award

Kateřina Králová, Ph.D. Konstantinos Tsivos, Ph.D.

Teritorial Studies

For monograph "Vyschly nám slzy... Řečtí uprchlíci v Československu"

2013 Čápa Award (ČAAPA)

Phdr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Media Studies For monograph "Ti druzí sportovci. Mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008" a zpravodajský server o sportu handicapovaných www.handisport.cz
 

2012

 

Energy Economics Contest

 

prof. Karel Janda, dr.Ladislav Krištoufek

 

Economy

Correlations between biofuels and related commodities before and during the food crisis: A taxonomy perspective

 

2012

 

Award of the Czech Econometric Society for long - term contribution to the development of the Czech economic/ Cena České ekonometrické společnosti za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického

 

prof. RNDr. František Turnovec, CSc.

 

Economy

 

Award was given for long-term contribution to the development of Czech economic learning

 

2012

 

Price VIZE 97/ Cena VIZE 97

prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

 

Sociology

 

Award was given for lifetime achievement

 

2011

 

František Vencovský Award/ Cena Františka Vencovského

PhDr. Adam Geršl, Ph.D., PhDr. Jakub Seidler

 

Economy

Nadměrný růst úvěrů a proticyklické kapitálové polštáře v Basel III: Empirická evidence ze zemí střední a východní Evropy

 

2011

 

Neuron Prizes/ Cena Neuron

Mgr. Julie Chytilová, Ph.D.

 

Economy

 

Award was given for outstanding scientific results

 

2011

 

Award for creative work CUNI/ Cena za tvůrčí počin UK

Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

 

Economy

 

Dějiny ekonomických teorií

 

2010

CSE Award for long-term contribution to the development of Czech economic learning/ Cena ČSE za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického učení

Prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc.

 

Economy

 

Award was given for long-term contribution to the development of Czech economic learning

 

2010

Medaile Josefa Hlávky

Prof. PhDr. Jiří Kraus, CSc.

 

Media studies

 
 

2009

The ERFSD prize for excellent research

Roman Horváth, M.A.,Ph.D.

 

Economy

Time-Varying Policy Neutral Rate in Real Time: A Predictor for Future Inflation? (CNB WP 4/2007)

 

2009

 

Medaile Josefa Hlávky

Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.

 

Modern history

 
 

2009

Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc.

 

Sociology

 
 

2009

 

Cena rektora UK

Prof. Michal Mejstřík, PhDr., Petr Teplý Ph.D., Mgr. Magda Pečená, Ph.D.

 

Economy

 

Basic Principles of Banking (Karolinum, Praha, 2008)

 

2009

Vyznamenání Za zásluhy III. stupně udělené prezidentem Ukrajiny

 

PhDr. Bohdan Zilynskyj

 

Modern history

 
 

2009

Cena Fondation EurActive's awards for Debating Europe Nationally

 

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

 

Modern history

 

Student Award

Year

Award

Name

Field

Name of the Work

2020 Economic Research Award by the Czech National Bank (best research article) Petr Polák Economy For article "How to Improve the Model Selection Procedure within a Stress Testing Framework"
2020 Karel Engliš Award

Dominika Ehrenbergerová 

Josef Bajzík

Economy For work "The Effect of Monetary Policy on House Prices - How Strong is the Transmission"
2020 Young Economist (main price) Bruno Baránek Economy For work "Quality of governance and design of public procurement"
2020 Young Economist (3th place) Marek Šedivý Economy For work "Mortality shocks and households"
2020 Josef Hlávka Award Karin Hofmeisterová International territorial studies For an excellent course of study
2020 Josef Vavroušek Award (1st place/ bachelor thesis) Jakub Kvizda Sociology For work "Střet hyperobjektů: plastové oceány vrací úder"
2020 Josef Vavroušek Award (2nd place/ bachelor thesis) Lucie Kotvalová Journalism For work "Česká dokumentární fotografie zaměřená na enviromentální problematiku, část teoretická; praktická část, Rodinná farma: Pohled na aktuální podobu českého venkova prostřednictvím fotografického dokumentu"
2020 Josef Vavroušek Award (3th place/ bachelor thesis) Jan Zítek Economy For work "Capturing the effects of renewable resources on eletricity prices: Evidence from the Czech republic"
2020 Edvard Beneš Award 1st degree in Sociology Tereza Svobodová Sociology For work "Sdílená ekonomika v kontextu postmateriálních hodnot: případ segmentu ubytování v Praze"
2020 Edvard Beneš Award 3th degree in Sociology Lucie Němcová Sociology For work "Vývoj diskurzu pravicového populismu v České republice"
2019 Josef Hlávka Award Jakub Tesař International relationships For an excellent course of study
2019 prof. František Vencovský Award

Dominika Ehrenbergerová

Simona Malovaná

Economy For work "Effect og Higher Capital Requirements on Bank Lendeing: The Capital Surplus Matters"
2019 Josef Vavroušek Award (2nd place/ bachelor thesis) Jan Kubelka Journalism For thesis "Literární reportáž, teoretické vymezení a vlastní text"
2019 Edvard Beneš Award 2nd degree in Sociology Michal Kunc Sociology For work "Návrh metodologické optimalizace volebního modelu Median na základě poznatků Czech Housedold Panel Study"
2019 Edvard Beneš Award honorably mentioned in Sociology David Platil Sociology For work "Palmovka-trhlina v městské struktuře"
2019 European Union Laboratory: a collection of the best diploma theses on EU topics (2nd place) Anna Pokorná Economy For work "Central Bank Communication and Systemic Stress"
2018 Josef Hlávka Award Miroslav Palanský Economy For an excellent course of study
2018 Josef Lux Award Radek Dragoun Politology For diploma thesis "Ústavní zvyklosti v České republice"
2018 Young Economist (2nd place) Jan Žáček Economy For work "Should Monetary Policy Lean Againts the Wind? An Evidence from a DSGE Model with Occasionally Binding Constraint"
2018 Young Economist Karel Engliš Award Miroslav Palanský Economy For article "The Value of Political Connections in the Post-Transition Period: Evidence from the Czech republic"
2018 Josef Vavroušek Award (1th place/ bachelor thesis) Jakub Černý Sociology For work "Analýza podkladů pro vzdělávání o českém politickém systému"
2018 Edvard Beneš Award 3th degree in History 20th Century Jana Krejčová Modern history For work "La Nation Tchéque: konstrukce českoslovesnkého národa ve Francii"
2018 Edvard Beneš Award 2nd degree in Sociology Kryštof Doležal Sociology For work "Zpověď jak technika subjektivizace v politickém myšlení Michela Foucaulta"
2018 Edvard Beneš Award 3th degree in Sociology Jakub Černý Politology For work "Analýza podkladů pro vzdělávání o českém politickém systému"
2018 European Union Laboratory: a collection of the best diploma theses on EU topics (2nd place) Martin Farkač International territorial studies For diploma thesis "ESA - překážka pro další supranacionalizaci?"
2018

Rector's Award Prof. JUDr. Karel Engliš for the best graduates of social sciences/ Cena Rektora Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů

Michal Kotrč Economy For bachelor thesis "The Rise of Extreme Right: Evidence from the SLovak Parliamentary Election"
2018 Mzia Mikeladze PhD Thesis Award Petr Witz Public and Social Policy For phD. thesis "Effective Governance for Public -Private Partnerships: Challenges and Solutions for existing Models"
2018 European Union Laboratory: a collection of the best diploma theses on EU topics (1st place) Tomáš Hrabal International territorial studies For diploma thesis "Vztah soudního dvora EU a členských států: případ občanství EU a zdravotní péče"
2017 Honorably mentioned of the Czech Association for Social Anthropology Martin Tremčinský Social Anthropology For diploma thesis "Identity plug-ins: Towards post-human theory of informational privacy"
2017 Award of the Czech Association for Social Anthropology/ Cena české asociace pro sociální antropologii Tereza Rybová Social Anthropology For bachelor thesis "Komu starší ve věži. Sociálněvědní studie na téma fenoménu hradních a zámeckých duchů z pohledu kastelánů"
2017

European Union Laboratory: a collection of the best diploma theses on EU topics (1st place)

Vladimír Veselý Economy For work "(How)Does low inflation in euro area affect inflation in the Czech republic"
2017 Young Economist 

Award of the President of the Czech Economic Society for Authors under 25

Petr Pleticha Economy For article "enter preneurship in the Information Age: An Empirical Analysis of the European regions"
2017 Young Economist Karel Engliš Award Dominika Kolcunová Economy For article "estmating the Effective Lower Bound for the Czech National Bank´s Policy Rate"
2017 Josef Hlávka Award Aleš Karmazin Politology For an excellent course of study
2017 Josef Vavroušek Award (3th place/ thesis) Martin Špolc Economy For work "state capture as market distortion: effect of political connections in the Czech Republic"
2017 Josef Vavroušek Award (2nd place/ thesis) Eliška Strachotová Sociology For work "Odliv mladých lidí ze Šumperka - anlýza příčin a návrh řešení problému"
2017 Josef Vavroušek Award (honorably mentioned/ thesis) Veronika Kandusová Sociology For work "Proměny konceptu slaďování rodinného a pracovního života na úrovni EU"
2017 Josef Vavroušek Award (honorably mentioned/ bachelor thesis) Michela Koščová Economy For work "The merit order e_ect of photovoltaic generation in Slovakia"
2017 Josef Vavroušek Award (3th place bachelor thesis) Aneta Pinteková Economy For work "Corporative Social Responsibility and Stock Market Performance: CSR Impact After the Financial Crisis and the Role of Primary CSR Activities"
2017 Josef Vavroušek Awards (2nd place bachelor thesis) Tereza Ranošová Economy For work "Measuring and Explaining of ocupational gender segregation"
2017 Josef Vavroušek Award (1st place bachelor thesis) Mariana Švecová Territorial studies For work "Ekonomický rovoj kandskej Arktídy a dopad ťažby nerastných surivín na populáciu Inuitov"
2017 Edvard Beneš Award 1st degree in History 20th Century/ Cena Edvarda Beneše 1. stupně v oblasti Historie 20. století Johana Kudrnová Modern history For work "Konec víry ve světla hořící v Anglii: Proměna pozice Británie na české mentální mapě v roce 1938"
2017 Edvard Beneš Award 2nd degree in Sociology/ Cena Edvarda Beneše 2. stupně v oblasti Sociologie Kristýna Obermajerová Sociology For work "Specifické problémy sociologického výzkumu týrání zvířat a návrh jejich řešení"
2017 Edvard Beneš Award 1st degree in Sociology/ Cena Edvarda Beneše 1. stupně v oblasti Sociologie Kristýna Hondlíková Sociology For work "když politika není pouze jedna: institucionální a finanční zabezpečování české politiky rovnosti žen a mužů"
2016 František Rieger Award/ Cena Františka Riegra Zuzana Holakovská Politology For bachelor thesis "Adaptace parlamentů české republiky, Polska a Slovenska na mechanismus včasného varování u evropské legislativy"
2016

Award of the Czech Association for Social Anthropology/ Cena české asociace pro sociální antropologii

Jan Tesárek Social Anthropology For bachelor thesis "tanec čarodějnic. Analýza vybraných aspektů současného praktikování magie"
2016

Award to the Minister of Education, Youth and Sports for the best graduates/ Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší absolventy

Jakub Rybák Economy For an excellent course of study
2016 Young Economist Adam Kučera Economy For work "Interest Rates Modeling and Forecasting: Do Macroeconomic Factors Matter?"
2016 Young Economist, Honorable mention of the president of the Czech Economic Society Matěj Opatrný Economy For "Quaantifying the Effect of the CNB´s Exchange rate Commitment: A Synthetic Control Method Approach"
2016 Young Economist, Karel Engliš Award/ Cena Karla Engliše Jan Žáček Economy For article "Finacial variables in a policy rule: does it bring macroeconmic benefits? The case of the Czech republic"
2016 Josef Hlávka Award/ cena Josefa Hlávky Jana Votápková Economy For an excellent course of study
2016 Josef Vavroušek Award (2nd place/ dissertation work Antonín Tym Sociology For study "Překážky a příležitosi implementace principů udržitelného rozvoje v podzemní dopravě v České republice"
2016 Josef Vavroušek Award (3th place/ thesis) Miroslav Palanský Economy For thesis "The Value of Political Connestions: Evidence from the Czech republic"
2016 Josef Vavroušek Award (honorable metion/ thesis) Zdeňka Burešová Sociology For thesis "Migrace a její sociální konstrukce v diskurzu politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně České republiky"
2016 Josef Vavroušek Award (2nd place/bachelor thesis) /Cena Josefa Vavrouška Jan Málek Economy For work "Influence of renewable energy sources on transmission networks in Central Europe"
2016 Edvard Beneš Award 3th degree/ Cena Edvarda Beneše 3. stupně Olga Gonsiorová Sociology For study "Konstrukce identity dlouhodobě zaměstnaných Romů v Litvínově"
2016 Edvard Beneš Award 2nd degree/ Cena Edvarda Beneše 3. stupně Richard Lukáš Sociology For study "Překážky zlepšování přípravy učitelů: Kvalitativní případová studie pedagogické fakulty"
2016 Google Award for young talents of data yournalist

Adam Nedvěd

Tomáš Ducháček

Economy For project "Kontrola veřejných zakázek před ÚOHS"
2016

1st place in the category of bachelor's theses in the competition Graduate theses on the topic of equality between women and men announced by the Office of the Government of the Czech Republic

Kristýna Hondlíková Sociology For work "Podoba a vývoj hodnocení dopadů regulace na rovnost mužů a žen na pozadí rámce konceptu gender mainstreaming"
2016 Rector's Award for the best graduates of Charles University/ Cena rektora pro nejlepší absolventy UK Tereza Auzká Modern history prof Judr Karel Engliš pro best graduetes in social sciences
2015

Young economist

Honorable mention of the president of the Czech Economic Society

Miroslav Palanský Economy For work "Political Connections and Public Procurement: Evidence from the Czech republic"
2015 Young Economist, Karel Engliš Award/ Cena Karla Engliše David Svačina Economy For work "No to Euro, Yes to Interventions: Were Policymakers right?
2015 Award of the Governor of the National Bank of Slovakia/ Súťaž o cenu guvernéra NBS Zuzana Havránková Economy For dissertation work "Six Essays on Meta-Regression Analysis"
2015 Energy Economics Contest, 1st place thesis Nikita Odintson Politology For thesis "Geopolitika ropy"
2015 Energy Economics Contest, 1st place (bachelor thesis) Václav Brož Economy For bachelor thesis "Abalysis of wind speed distribution and applications in energy economics"
2015 Josef Lux Award/ Cena Josefa Luxe Matěj Hon Public and Social Policy For work "Vymezení rasismu jako veřejněpolitického problému ve vládních dokumentech. Analýza diskurzu z let 1989-2014"
2015 Josef Hlávka Award/ Cena Josefa Hlávky Tomáš Samec Sociology For an excellent course of graduation.
2014 Energy Economics Contest (best thesis) Štěpán Krška Economy For thesis "Current Situation on the Czech Electricity Market: with an Emphasis on the Fourth Regulatory Period of the Czech Energy Regulatory Office"
2014 Energy Economics Contest (best bachleor thesis) Přemysl Horáček Economy For work "Price elasticity of Electricity Demand: A Meta-Analysis"
2014 Karel Engliš Award/ Cena Karla Engliše Simona Malovaná Economy For study "Foreign Exchange Interventions at the Zero Lower Bound in the Czech Economy: A DSGE Approach"
2014 Young Ecomonist of the Year (honorable mention)/ Mladý ekonom roku (čestné uznání) Dominika Rečková Economy For study "Publication Bias in Measuring Antropogenic Climate Change"
2014 Josef Hlávka Award/ Cena Josefa Hlávky Jaromír Baxa Economy For an excellent course and completion of studies.
2014 Edvard Beneš Award 3th degree/ Cena Edvarda Beneše 3. stupně Tomáš Samec Sociology For study "Crisis and theier construction of home: Narrative accounts of the Czech housing market"
2014 Miloslav Petrusek Award for presentation/ Cena Miloslava Petruska za prezentaci

dr. Denisa Kollmanová 

Marek Slíž

Sabina Bergerová

Public relation

For the implementation of the project "Změna paradigmatu: Kouření v restauracích lidem vadí"

2014 Rector's Award for the best graduates of Charles University/ Cena rektora pro nejlepší absolventy UK Jana Hortová Economy For an excellent course of graduation.
2014

Extraordinary award of the rector/ Mimořádná cena rektora

Marek Rusnák Economy  
2013 The ECSB Best Doctoral Proposal Award Marie Dlouhá Sociology For study "The Partnership in the Bussines, Home and Life"
2013

Miloslav Petrusek Award for the best student article in sociology in 2012/ Cena Miloslava Petruska za nejlepší studentský článek ze sociologie za rok 2012

Jan Maršálek Sociology For article "Historie sociologie a historie věd: čekání na společný příběh?"
2013 European Union Laboratory: a collection of the best diploma theses on EU topics (2th place)/ Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU (2. místo) Barbora Beránková Politology For study "Euroskepticismus a jeho pozice ve Velké Británii"
2013

European Union Laboratory: a collection of the best diploma theses on EU topics (3th place)/ Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tématikou EU (3. místo)

Teréza Nežiková Politology For study "Teoretická reflexe integrace Islandu do Evropské unie: neofunkcionalismus a liberální intergovernmentalismus"
2013 RENOMIA Award in Development Economics Michal Svatoň Economy For study "Ghana Cocoa Farmers´ Survey: Chocolate Economics"
2013 RENOMIA Award in Development Economics (honorable mention) Petra Valíčková Economy For study "The Role of Finacial Development in Economic Growth: A Meta-Analysis"
2013 Energy Economics Contest (best thesis) Martin Baletka Economy For thesis "Multifractal anlays of petrol and diesel prices in Czech republic"
2013 prof. Vencovský Award (1st place)/ Cena prof. Vencovského (1. místo) Barbora Pertold -Gebická Economy For study "Job Market Polarization and Employment protection in Europe"
2013 Award of the Governor of the National Bank of Slovakia (second place)/ Cena Guvernéra Národní banky Slovenska (2. místo) František Čech Economy For study "Dynamic Portfolio Optimization During Financial Crisis Using Daily Data and High-frequency Data"
2013 Josef Hlávka Award/ Cena Josefa Hlávky Lucie Filipová

Territorial studies

For an excellent course and completion of studies.
2013

Award of the Minister of Education, Youth and Sports for outstanding graduates/ Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající absolventy

Zuzana Havránková Economy

For an excellent course and completion of studies. 

2013 Josef Vavroušek Award (1st place/thesis)/ Cena josefa Vavrouška (1. místo/diplomové práce) Salma Hamdi Politology For thesis "Ropa a voda v Saudské Arábii optikou udržitelného rozvoje: možné scénáře dalšího vývoje"
2013 Josef Vavroušek Award (1st place/bachelor thesis)/ Cena Josefa varouška (1. místo/ bakalářské práce) Štěpán Chrz Economy For work "Provázanost trhů potravin, bioplaiv a fosilních paliv"
2013 Josef Vavroušek Award (2st place/ bachelor thesis)/ Cena Josefa Vavrouška (2. místo/bakalářské práce) Pavla Bláhová Economy For work "Genetically Modified Biofuels in the Context of Central Europe"
2013 Josef Vavroušek Award (honorable mention/ bachelor thesis)/ Cena Josefa Vavrouška (čestné uznání/bakalářské práce) Marek Fremunt Economy For work "Vliv velikosti neziskové organizace na efektivitu jejího finacování"
2013 Josef Lux Award/ Cena Josefa Luxe Petra A. Beránková Sociology For work "Strážci veřejného zájmu. Rámcové vymezování konceptu Warchdog ve dvojí perspektivě"
2013 Young economist of the year (Honorable Mention)/ Mladý ekonom roku (čestné uznání) Tomáš Fiala Economy For study "Banking Stability in the Central Europe: An Extreme Dependences Analysis"
2013 Edvard Beneš Award Honorable Mention Kateřina Vondrášková Sociology For study "Životní styl českých singles se zaměřením na stravování"
2013 Edvard Beneš Award 3st degree/ Cena Edvarda Beneše 3. stupně Lucie Kondrátová Sociology For study "Pojem tradice v kontextu teorie reflexivní modernizace"
2013

Edvard Beneš Award 1st degree/ Cena Edvarda Beneše 1. stupně

Lucie Řezáčová Sociology For study "Předluženost domácností v ČR: analýza problému a možná řešení"
2012

Rector's Award for the best graduates of Charles University/ Cena rektora pro nejlepší absolventy UK

Petra Valíčková Economy

For an excellent course of graduation. 

 

2012

 

IUS et SOCIETAS

 

Eliška Holubová

 

Media studies

Média mezi hlídacím psem a krvežíznivou bestií aneb quo vadis, právo na soukromí?

 

2012

 

Energy Economics Contest

 

Štěpán Chrz

 

Economy

Interconnections within Food, Biofuel and Fossil Fuel Markets: Cointegration Analysis

 

2012

Zvláštní uznání České ekonomické společnosti (práce autora do 25 let)

 

Barbora Šútorová

 

Economy

 

The Impact of Basel III on European Banks

 

2012

 

Englišova cena České ekonometrické společnosti

 

Jana Votápková, Pavlína Žílová

 

Economy

The Effect of the Abolition of User Charges on the Demand for Ambulatory Doctor Visits

 

2012

 

Mladý ekonom (1st place)

Tomáš Havránek, Marek Rusnák

 

Economy

Transmission Lags of Monetary Policy: A Meta-analysis

2012

Cena Edvarda Beneše (3rd place)

Anna Sálová

Sociology

Obraz sudetských Němců v českém v krizovém roce 1938

 

2012

 

Cena Edvarda Beneše (1st place)

 

Renáta Vondráková

 

Sociology

Spor o positivismus v německé sociologii. Vývoj, hlavní myšlenky a pokračování.

 

2012

 

Cena Josefa Hlávky

 

Zuzana Machová

 

Political science

Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití

 

2011

 

Energy Economics Contest

 

Lukáš Vácha, Jozef Baruník

 

Economy

Co-movement of energy commodities revisited: Evidence from wavelet coherence analysis

 

2011

Mladý ekonom

(čestné uznání do 25 let)

 

Tomáš Klinger

 

Economy

Banking regulation and systemic risk: an agent-based network simulation of regulatory measures

 

2011

 

Mladý ekonom (3rd place)

 

Tomáš a Zuzana Havránkovi

 

Economy

Determinants of Horizontal FDI Spillovers: Evidence from a Large Meta-Analysis

2011

Cena Josefa Hlávky

Barbora Votavová

Sociology

Uč se, ať se máš líp - strategie vzdělanostní mobility

 

2011

 

Cena Edvarda Beneše

 

Tereza Štanclová

 

Sociology

Odchod mládeže z ústavní péče a první rok samostatného života

 

2011

 

Cena Edvarda Beneše

 

Martina Hamplová

 

Sociology

Migrační vlny ve spolkové republice Německo po roce 1989 mezi severními a jižními spolkovými zeměmi

 

2011

Cena Josefa Vavrouška (Čestné uznání)

 

Pavla Břízová

 

Economy

Gender Differences in Education: Structure and Comparison of Countries

 

2011

 

Cena Josefa Vavrouška (3rd place)

 

Lucie Vrbíková

 

Sociology

Dokáží odborníci lépe naslouchat přírodě?

 

2011

 

Cena Josefa Vavrouška (2nd place)

 

Zuzana Řehořová

 

Economy

Approach of the Czech Republic to Developing Countries (Analyss using CDI index)

2011

Cena Josefa Vavrouška (2nd place)

Tomáš Křehlík

Economy

Unorthodox measures of economic performance

 

2011

Cena České společnosti ekonometrické (1st place)

 

Jozef Baruník

 

Economy

Decomposing volatility using wavelet-based realized variation

 

2011

Medal for Research on Development v kategorii

„External Capital Flows and Financing for Development“ ( Global

Development Network)

 

Tomáš Havránek

 

Economy

 
 

2010

 

Cena Josefa Vavrouška

 

Stela Rubínová

 

Economy

Reaction of Household Energy Demand to Improvements in Energy Efficiency: What about the Rebound Effect?

 

2010

 

Cena Josefa Vavrouška

 

Markéta Mužíková

 

Sociology

 

Příroda z pohledu minoritních skupin ve smyslu stravování

 

2010

Čestné uznání prezidenta ČSE autorovi práce pro ekonoma do 25 let

 

Ján Palguta

 

Economy

 

2010

Cena Karla Engliše (ČSE)

Aleš Maršál

Economy

 
 

2010

Cena Mladý ekonom roku (ČSE) - 3rd place

 

Zuzana Iršová

 

Economy

 
 

2010

Cena Mladý ekonom roku (ČSE) - 3rd place

 

Tomáš Havránek

 

Economy

 
 

2010

Cena Mladý ekonom roku (ČSE) - 2nd place

 

Aleš Maršál

 

Economy

 
 

2010

 

Cena rektora UK

 

Dana Smrčková

 

Social sciences

 

Školní média – tisk, rozhlas, televize, internet: na příkladu Olomouckého a Ústeckého kraje

 

2009

 

Cena rektora

 

Tomáš Havránek

 

Economy

Subsidy Competition for Spillovers from Inward Foreign Direct Investment

 

2009

Cena Karla Engliše za nejlepší práci s implikacemi pro českou hospodářskou politiku (ČSE)

 

Tomáš Havránek

 

Economy

 

Rose Effect and the Euro: Is the Magic Gone

 

2009

 

Olga Radzyner Award

 

Tomáš Havránek

 

Economy

 

Rose Effect and the Euro: Is the Magic Gone

2009

SAS Student Ambassador Award

Petr Jakubík

Economy

 
 

2009

Cena Centre des Professions Financieres

 

Jakub Seidler

 

Economy

 

Implied Market LGD

 

2009

Cena České ekonometrické společnosti (3rd place)

 

Jakub Seidler

 

Economy

Implied market loss given default; structural-model approach

2009

Cena Edvarda Beneše

Veronika Frantová

Sociology

Místní referenda v ČR optikou kulturní sociologie

 

2009

The second prize of Warsaw International Economic Meeting (WIEM)

 

Lenka Šťastná

 

Economy

 

Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic

 

2009

 

Cena Josefa Vavrouška

 

Matěj Bajgar

 

Economy

Cross-Price Elasticities with Leisure: Estimation and Implications for Environmental Taxation

 

2008

 

Cena prof. JUDr. Karla Engliše

 

Ondřej Strecker

 

Economy

 

Vliv inflačních diferenciálů na dynamiku DPH

Honorable Doctorates

Year

Date

Name of the Doctor

Field

 

2012

 

17. 05.

Prof. Stefano Zamagni

profesor ekonomie Boloňské univerzity

 

Economy

 

2002

 

17. 10.

Prof. Dr. hab. Zygmunt Bauman

emeritní profesor Univerzity v Leedsu a profesor Varšavské univerzity

 

Sociology

 

2001

 

08. 06.

Prof. Joseph Eugene Stiglitz

profesor ekonomie na Stanfordově univerzitě a člen Brookings Institute, USA

 

Economy

 

2001

 

04. 05.

Prof. Winfried Schulz

profesor komunikačních věd a politologie na Univerzitě v Nürnberg-Erlangen,

 

Communication sciences

 

2001

 

04. 05.

Prof. Detlef Brandes

profesor kultury a dějin Němců ve Východní Evropě na Universitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu, SRN

 

History

 

1999

 

06. 10.

Prof. Maurice Duverger

emeritní profesor politických věd na Univerzitě Paříž I. (Panthéon - Sorbona)

 

Politology

 

1998

 

08. 04.

 

Prof. George J. Staller USA

College of Arts and Sciences, Cornell University

 

Macroeconomy

 

1993

 

07. 04.

 

Pavel Tigrid

For outstanding achievements in the struggle for human rights,

in a match resting on traditional values ??of European civilization