Studijní oddělení

Úřední hodiny studijního oddělení

POZOR! Od listopadu 2018 je platné Opatření děkanky 52/2018 Stanovení úhrad za úkony od studentů. Mj. v něm najdete ceník za opisy dokladů z archiválií, které jsou zpoplatněny i pro studenty.

 

ÚŘEDNÍ HODINY STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

Pondělí 

  13:30 - 16:30

Úterý

9:00 - 11:00    

Středa

  13:30 - 15:30 

Pátek

9:00 - 11:00  

Úřední hodiny pro obor Marketing a PR najdete níže u referentky.

Návštěvy studijního oddělení

Vážení studující,

všechny studijní referentky najdete v budově Hollar. Pokud Vaše referentka nebude přítomna, jednoduché úkony, průběh studia potvrdí a kupón Vám vydá kterákoliv její kolegyně.

Studijní oddělení prosím navštěvujte pouze v úředních hodinách. Ani jedna referentka nemůže současně obsluhovat, vyřizovat telefony, odpovídat na e-maily a vést administrativu podle všech předpisů.

Kontaktujte nás, až pokud už jste vyčerpali všechny základní zdroje informací a nebudete si vědět rady.

V závažných případech se na mimořádných návštěvách se svou referentkou vždy předem domluvte. Nebudete odmítnuti.  Pokud studijní záležitosti řešíte písemně (žádosti), dělejte tak přes podatelnu, přitom dbejte na správné podání - originál s podpisy. Od září používáme elektronickou spisovou službu. Neúplné formuláře komplikují vyřízení.

Proděkan pro studijní záležitosti

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

 

Konzultační  hodiny 

Pondělí          13.00 – 14.00 hod    Hollar  místnost 203

Úterý              12.30 – 13.30 hod    IES   místnost 406

 

O Vaší návštěvě konzultačních hodin nejdříve uvědomte pana proděkana e-mailem. 

Vedoucí studijního oddělení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Dana Svobodová 222112281 dana.svobodova@fsv.cuni.cz 209

 

Administrativní podpora a disciplinární řízení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Ing. Karolína Kutišová  222112202

studijni@fsv.cuni.cz

 

209

Podmínky přijímacího řízení pro české studijní programy, hodnocení kurzů, účelová stipendia pro pregraduální studium

Studenti se speciálními potřebami

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

 

Michala Maturová, DiS.

Telefon E-mail Místnost
222 112 188 specialni.potreby@fsv.cuni.cz   209
  michala.maturova@fsv.cuni.cz  

Studenti a uchazeči se speciálními potřebami.

 

Pregraduální studium

Jednotlivé referentky/referenti

Mgr. Ivana Bílá

Telefon E-mail Místnost
222 112 219 ivana.bila@fsv.cuni.cz 210

Obory: B: Mediální studia (KS); N: Mediální studia (PS), Mediální studia (KS)

Programy: B: Komunikační studia se specializací mediální studia, N: Mediální studia (DS)

Poplatky za studiumpoplatky za studium

 

Mgr. Hana Hándlová

Telefon E-mail Místnost
222 112 164 hana.handlova@fsv.cuni.cz 117

Obor: B: Marketingová komunikace a public relations 

Programy: B: Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations, 

Programy: N: Strategická komunikace 

vládní stipendia; stipendia za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci univerzity na akademických mezinárodních soutěžích

Úřední hodiny   
Pondělí 13:00 - 14:00
Úterý   9:00 - 11:00
Středa   9:00 - 10:00
Pátek   9:00 - 11:00

 

Bc. Martina Koşar

Telefon E-mail Místnost
222 112 234 martina.kosar@fsv.cuni.cz 220

Obory: B: Politologie a mezinárodní vztahy N: Mezinárodní vztahy; Politologie; Bezpečnostní studia

Programy: B: Politologie a mezinárodní vztahy

Programy: N: Politologie

Mgr. Michael Podsedník

Telefon E-mail Místnost
222 112 239   michael.podsednik@fsv.cuni.cz 219
  studentskeprace@fsv.cuni.cz  

Obory: B: Sociologie a sociální antropologie; Sociologie a sociální politika; Politologie a veřejná politika
N: Sociologie; Veřejná a sociální politika (PS); Veřejná a sociální politika (KS)

Programy: B: Sociologie se specializacemi, Sociologie a sociální politika, Politologie a veřejná politika        

Mgr. Petr Skácel

Telefon E-mail Místnost
222 112 241 petr.skacel@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Žurnalistika; N: Žurnalistika;

Programy: B: Komunikační studia se specializací žurnalistika

Bc. Marie Stanovská

Telefon E-mail Místnost
222 112 224 marie.stanovska@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Ekonomie a finance N: Ekonomie; Ekonomie a finance

Promoce, imatrikulace, fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací

Jana Vokatá

Telefon E-mail Místnost
222 112 238 jana.vokata@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Mezinárodní teritoriální studia; Česko-německá studia; Teritoriální studia (KS); Soudobé dějiny (KS)
N: Americká studia; Německá a rakouská studia; Balkánská, euroasijská a středoevropská studia; Západoevropská studia; Evropská studia - obory na dostudovaní; Německá a středoevropská studia; Mezinárodní teritoriální studia - otevřeno od ak. roku 2016; Středoevropská komparativní studia (KS)
Programy: B: Teritoriální studia (PS), Teritoriální studia se specializacemi (DS), Česko-německá studia

Programy: N: Teritoriální studia se specializacemi, Německá a středoevropská studia (PS),  Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializacemi (DS)

Vysvětlivky: B = bakalářské studium; N = navazující magisterské studium; PS = prezenční studium; KS = kombinované studium 

Postgraduální studium a další formy vzdělávání

Jednotlivé referentky

Bc. Marie Stanovská

Telefon E-mail Místnost
222 112 224 marie.stanovska@fsv.cuni.cz 211
  studentskeprace@fsv.cuni.cz  

Doktorský studijní program: Ekonomie 

Promoce, imatrikulace, doktorská stipendia, účelová stipendia pro doktorandy 

Fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací

Mgr. Denisa Šmejkalová

Telefon E-mail Místnost
222 112 237 denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Moderní dějiny; Mezinárodní teritoriální studia; Veřejná a sociální politika; Sociologie
celoživotní vzdělávání, oborové rady 

Kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

Mgr. Kateřina Vovsová

Telefon E-mail Místnost
222 112 276 katerina.vovsova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Politologie, Mezinárodní vztahy, Mediální studia

Rigorózní řízení, nostrifikace

Kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

Akreditace

Kontaktní osoba pro akreditace

Bc. Michaela Čuprová

Telefon E-mail Místnost
222 112 286 michaela.cuprova@fsv.cuni.cz 8

Akreditace FSV - koordinátor přípravy vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti 

Studijní informační systém

Administrátoři

Vojtěch Brázda

Telefon E-mail Místnost
222 112 207, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Studijní plány, harmonogram, správa rolí, studentské práce, zkoušky, státnice

Pavel Kot

Telefon E-mail Místnost
222 112 203, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Přijímací řízení, Ph.D. modul, prospěchové stipendium, hodnocení výuky, předměty, rozvrhy

 

Úřední hodiny Správy SIS

Pondělí - pátek: 9:00 - 14:00 hod

 

Frequently Asked Questions-SIS

Změny a úpravy v SISu