Studijní oddělení

AKTUÁLNĚ

Vážení studující a uchazeči,

vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás prosíme o přednostní vyřizování studijních záležitostí telefonicky či e-mailem a o podávání žádosti v naskenované podobě na podatelna@fsv.cuni.cz .

Pokud svoji studijní záležitost neodkladně potřebujete řešit přímo se svou referentkou nebo svým referentem, neváhejte je kontaktovat e-mailem.

Úřední hodiny studijního oddělení:

Úterý: 09:00 - 11:00

Středa: 13:30 - 15:30

Děkujeme za pochopení.

Přejeme Vám pevné zdraví a klidné dny.

Návštěvy studijního oddělení

Vážení studující,

všechny studijní referenty/ky najdete v budově Hollar. V nepřítomnosti se vzájemně zastupujeme, takže průběh studia potvrdí a jednoduché úkony vyřídí kdokoliv ze studijního oddělení.

Studijní oddělení prosím navštěvujte pouze v úředních hodinách.

Vzhledem k aktuální vysoké vytíženosti našich referentů a referentek nás prosím kontaktujte, až po vyčerpání základních informačních zdrojů - především zde na webu.

V závažných případech se na mimořádných návštěvách vždy předem domluvte - rádi vám vyjdeme vstříc. Pokud studijní záležitosti řešíte písemně (žádosti), dělejte tak přes podatelnu (u vrátnice budovy Hollaru), přitom dbejte na správné podání - originál s podpisy. Veškerá podání procházejí přes elektronickou spisovou službu. Neúplné formuláře komplikují jejich vyřízení.

POZOR! Od listopadu 2018 je platné Opatření děkanky 52/2018 Stanovení úhrad za úkony od studentů. Mj. v něm najdete ceník za opisy dokladů z archiválií, které jsou zpoplatněny i pro studenty.

Úřední hodiny studijního oddělení 

 

Pondělí

 13:30 - 16:30

Úterý

  9:00 - 11:00

Středa

 13:30 - 15:30

Pátek

  9:00 - 11:00

Proděkan pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

 

Konzultační  hodiny 

Pondělí          13.00 – 14.00 hod    Hollar  místnost 203

Úterý              12.30 – 13.30 hod    IES   místnost 406

 

O Vaší návštěvě konzultačních hodin nejdříve uvědomte pana proděkana e-mailem. 

Vedoucí studijního oddělení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Dana Svobodová 222 112 281 dana.svobodova@fsv.cuni.cz 209

 

Administrativní podpora a disciplinární řízení

Jméno Telefon E-mail Místnost
Ing. Karolína Kutišová  222 112 202

karolina.kutisova@fsv.cuni.cz

studijni@fsv.cuni.cz

disciplinarky@fsv.cuni.cz

205

Podmínky přijímacího řízení pro české studijní programy, hodnocení kurzů, účelová stipendia pro pregraduální a postgraduální studium, disciplinární řízení

Výdej diplomů bez promocí.

Studenti se speciálními potřebami

Kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami

Michala Maturová, DiS.

Telefon E-mail Místnost
222 112 188 specialni.potreby@fsv.cuni.cz   209
  michala.maturova@fsv.cuni.cz  

Studenti a uchazeči se speciálními potřebami.

Podpora studentů s mimořádnou sportovní výkonností.

 

Pregraduální studium

Jednotlivé referentky/referenti

Mgr. Bc. Ivana Bílá

Telefon E-mail Místnost
222 112 219 ivana.bila@fsv.cuni.cz 210

Obory: B: Mediální studia (KS); N: Mediální studia (PS), Mediální studia (KS)

Programy: B: Komunikační studia se specializací mediální studia, N: Mediální studia (DS)

Poplatky za studiumpoplatky za studium

 

Mgr. Hana Hándlová

Telefon E-mail Místnost
222 112 164 hana.handlova@fsv.cuni.cz 117

Obor: B: Marketingová komunikace a public relations 

Programy: B: Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations, 

Programy: N: Strategická komunikace, 

Americká studia; Německá a rakouská studia; Balkánská, euroasijská a středoevropská studia; Západoevropská studia; Evropská studia - obory na dostudovaní; Německá a středoevropská studia; Mezinárodní teritoriální studia - otevřeno od ak. roku 2016; Středoevropská komparativní studia (KS)

Teritoriální studia se specializacemi, Německá a středoevropská studia (PS),  Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializacemi (DS)

vládní stipendia; stipendia za vynikající sportovní výsledky a reprezentaci univerzity na akademických mezinárodních soutěžích

Mgr. Andrea Kohoutová

Telefon E-mail Místnost
222 112 224 andrea.kohoutova@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Ekonomie a finance N: Ekonomie; Ekonomie a finance

 

Ing. Kristýna Kotašková

Telefon E-mail Místnost
222 112 238 kristyna.kotaskova@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Mezinárodní teritoriální studia; Česko-německá studia; Teritoriální studia (KS); Soudobé dějiny (KS)

Programy: B: Teritoriální studia (PS), Teritoriální studia se specializacemi (DS), Česko-německá studia

Vysvětlivky: B = bakalářské studium; PS = prezenční studium; DS =  distanční studium; KS = kombinované studium 

Bc. Martina Koşar

Telefon E-mail Místnost
222 112 234 martina.kosar@fsv.cuni.cz 220

Obory: B: Politologie a mezinárodní vztahy N: Mezinárodní vztahy; Politologie; Bezpečnostní studia

Programy: B: Politologie a mezinárodní vztahy

Programy: N: Politologie

Zdravotní pojištění studentů, promoce a imatrikulace

Mgr. Michael Podsedník

Telefon E-mail Místnost
222 112 239   michael.podsednik@fsv.cuni.cz 219

Obory: B: Sociologie a sociální antropologie; Sociologie a sociální politika; Politologie a veřejná politika
N: Sociologie; Veřejná a sociální politika (PS); Veřejná a sociální politika (KS)

Programy: B: Sociologie se specializacemi, Sociologie a sociální politika, Politologie a veřejná politika        

Mgr. Petr Skácel, DiS.

Telefon E-mail Místnost
222 112 241 petr.skacel@fsv.cuni.cz 211

Obory: B: Žurnalistika; N: Žurnalistika;

Programy: B: Komunikační studia se specializací žurnalistika

Postgraduální studium a další formy vzdělávání

Jednotlivé referentky

Mgr. Denisa Šmejkalová

Telefon E-mail Místnost
222 112 237 denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Moderní dějiny; Mezinárodní teritoriální studia; Veřejná a sociální politika; Sociologie
celoživotní vzdělávání, oborové rady, Cotutelle 

Kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

Mgr. Kateřina Vovsová

Telefon E-mail Místnost
222 112 276 katerina.vovsova@fsv.cuni.cz 205

Doktorské studijní programy: Ekonomie a finance, Mediální a komunikační studia, Mezinárodní vztahy, Politologie

Rigorózní řízení, nostrifikace

Kontaktní osoba a studijní poradce pro studenty se speciálními potřebami

Akreditace

Kontaktní osoba pro akreditace

Mgr. Michaela Čuprová

Telefon E-mail Místnost
222 112 286 michaela.cuprova@fsv.cuni.cz 8

Akreditace FSV - koordinátor přípravy vnitřní hodnocení kvality vzdělávací činnosti 

Fakultní koordinátor pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací

Kontaktní osoba pro závěrečné práce

Mgr. Michael Podsedník

Telefon E-mail Místnost
222 112 239 studentskeprace@fsv.cuni.cz 219
  michael.podsednik@fsv.cuni.cz  

Studijní informační systém

Administrátoři

Úřední hodiny Správy SIS

Pondělí - pátek: 9:00 - 14:00 hod

 

Frequently Asked Questions-SIS

Změny a úpravy v SISu

Vojtěch Brázda

Telefon E-mail Místnost
222 112 207, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Studijní plány, harmonogram, správa rolí, studentské práce, zkoušky, státnice

Pavel Kot

Telefon E-mail Místnost
222 112 203, 218 sis@fsv.cuni.cz 019

Zaměření: Přijímací řízení, Ph.D. modul, prospěchové stipendium, hodnocení výuky, předměty, rozvrhy