Přijímací řízení

AKTUÁLNÍ ZMĚNY V PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Věnujte prosím pozornost  ZMĚNÁM V PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ v akademickém roce 2020/2021. 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FSV UK

Aktuální informace k přijímacímu řízení na akademický rok 2020/2021

ODVOLÁNÍ  lze podat teprve poté, až obdržíte rozhodnutí o nepřijetí na tomto formuláři.

 

Možnost nahlížení do spisu

 

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKU

 

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA FSV UK

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení se na FSV UK liší u jednotlivých oborů resp. programů, zpravidla se splnění podmínek přijetí ke studiu se na FSV UK ověřuje a) přijímací zkouškou organizovanou fakultou, b) na základě výsledků dosažených na NSZ, c) kombinací obou postupů.

Podrobné informace v Informačním systému Univerzity Karlovy.

Termín pro podávání přihlášek

1.11. 2019 - 30. 4. 2020  (Bc., NMgr.)

1. 1. 2020 - 30. 4. 2020 (Ph.D.)

News