Přijímací řízení

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA FSV UK

Informace k přijímacímu řízení, které běží od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020.

Aktuální informace k přijímacímu řízení na akademický rok 2020/2021

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA FSV UK

Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky ke studiu.

Termín pro podání přihlášky je prodloužen do 30. 4. 2020.

Podmínky přijímacího řízení se na FSV UK liší u jednotlivých oborů resp. programů, zpravidla se splnění podmínek přijetí ke studiu se na FSV UK ověřuje a) přijímací zkouškou organizovanou fakultou, b) na základě výsledků dosažených na NSZ, c) kombinací obou postupů.

Podrobné informace v Informačním systému Univerzity Karlovy.

Termín pro podávání přihlášek

1.11. 2019 - 30. 4. 2020  (Bc., NMgr.)

1. 1. 2020 - 30. 4. 2020 (Ph.D.)

News