Studentské soutěže

Call for Papers Interactive

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye informuje o soutěžní výzvě Call for Papers Interactive určené pro vysokoškolské studenty. Soutěž je zaměřena na teoretické práce a umělecké projekty věnované studiu obrazu a vizuální kultury.

Cílem výzvy Call for Papers Interactive je vytvořit unikátní e-book obsahující aktuální podnětné práce věnované studiu obrazu a vizuální kultury nahlížené prizmatem společenských věd, výtvarného umění i vizuální umělecké praxe.

Více informací naleznete zde.

V případě zájmu nezapomeňte zaslat soutěžní příspěvek do 31. října 2020.

Czech Envi Thesis 2020

Přihlaste se do celostátní soutěže bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí s názvem Czech Envi Thesis

Soutěže se mohou zúčastnit studenti, kteří v roce 2020 úspěšně obhájili nebo do konce září 2020 úspěšně obhájí bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu. 

Více informací naleznete zde

Přihlášky je možné podat do 30. září 2020

9. ročník literární soutěže ArtBotič

Společnost ArtBotič, za podpory Magistrátu hl.m. Prahy, radního PhDr. Víta Šimrala a MČ Prahy 2, radních Ing. Alexandry Udženiji a Ing. Jaroslava Šolce, vyhlašuje 9. ročník literární soutěže ArtBotič pro všechny věkové kategorie.

Tématem letošního ročníku je "Jaký význam má pro člověka štěstí planety Země, aneb Čím je pro mě příroda?".

Termín přihlášek je 20. dubna 2020. 

Další informace

Přihlášku a práci zasílejte na artbotic.literarnisoutez@centrum.cz

3. ročník ANGELINI UNIVERSITY AWARD

Společnost Angelini organizuje již 3. ročník Angelini University Award. Jedná se o soutěž pro studenty s letošním tématem DUŠEVNÍ ZDRAVÍ s motem NOVÉ PŘÍSTUPY. 

Soutěže se můžete účastnit do věku 35 let všech programů českých vysokých škol – nezávisle na oboru, stupni či ročníku studia. Účastnit se mohou i doktorandi či studenti studující v ČR v rámci Erasmu. Podmínkou je vytvoření 2–5 členných týmů. Týmy mohou být i mezioborové.

Termín pro odevzdání přihlášek je 31. ledna 2020.

Termín pro odevzdání projektů je 31. května 2020.

Více informací

2. ročník Soutěže Mariana Szyjkowského

Polský institut v Praze vyhlašuje pro studenty bakalářských a magisterských oborů druhý ročník Soutěže Mariana Szyjkowského o nejlepší kvalifikační práci zaměřenou na Polsko. Přihlášeny mohou být práce obhájené v akademickém roce 2018/2019.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích a je určena pro studenty, kteří svou práci obhájili na následujících institucích a oborech:

  • Kategorie I. – Polonistiky
  • Kategorie II. – Další obory vysokých škol v České republice (podrobnosti v pravidlech soutěže) 

Více informací o soutěži 

Pravidla soutěže

Přihláška

Pokud chcete přihlásit svoji práci, zašlete ji ve formátu pdf na praga@instytutpolski.org do 16. prosince 2019.

Studentská soutěž Nakladatelství Academia

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, pořádá již 8. ročník studentské soutěže určené pro studenty a absolventy a jejich diplomové práce. 

Více informací o soutěži naleznete zde

Uzávěrka přihlášek je 30. října 2019

Cena Wernera von Siemense

Ve spolupráci předních českých univerzit a Akademií věd ČR byla vyhlášena soutěž Cena Wernera von Siemense pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a ve vědě. Je možné soutěžit i v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník. 

Další informace

Přihlášky lze podávat do 30. listopadu 2019

1. ročník Czech Envi Thesis

Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) ve spolupráci s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) a pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR pořádá první ročník soutěže bakalářských a diplomových prací studentů českých vysokých škol. Soutěž se týká prací, které se věnují problematice životního prostředí. 

Více informací naleznete zde

Své kvalifikační práce můžete přihlásit do 30. září 2019

NATO - esejistická soutěž pro studenty

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) pořádá esejistickou soutěž pro mladé studenty ve věku 17- 23 let na téma: "Jaká je největší výzva, které NATO v současnosti čelí, a jak ji vyřešit?".

Své texty můžete zasílat do 7. června 2019 na adresu soutez@amo.cz.

Více informací

MOJE VIZE NULA

Zúčastněte se prvního ročníku soutěže s názvem „Moje vize nula“, která je určena vysokoškolským studentům. Soutěž si klade za cíl aktivizovat mladé lidi ke zlepšení stavu dopravní nehodovosti v České republice. Na projektu můžete pracovat sami nebo ve skupině (maximálně 7 lidí). 

Více informací získáte zde