Studentské soutěže

Call for Papers Interactive

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye informuje o soutěžní výzvě Call for Papers Interactive určené pro vysokoškolské studenty. Soutěž je zaměřena na teoretické práce a umělecké projekty věnované studiu obrazu a vizuální kultury.

Cílem výzvy Call for Papers Interactive je vytvořit unikátní e-book obsahující aktuální podnětné práce věnované studiu obrazu a vizuální kultury nahlížené prizmatem společenských věd, výtvarného umění i vizuální umělecké praxe.

Více informací naleznete zde.

V případě zájmu nezapomeňte zaslat soutěžní příspěvek do 31. října 2020.