Studentská věda

Studentská věda – aktuální nabídky a výzvy

Nabídky relevantní pro studenty FSV UK posílejte, prosím, na e-mail linda.sequensova@fsv.cuni.cz

Call for Papers na konferenci Bezpečnost a film (krimi)

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje Call for Papers na konferenci Bezpečnost a film (krimi), která proběhne 2. prosince 2021 v Pracovně v Praze 3.

Více informací na webu.

Termín pro přihlášení příspěvků je 15. červenec na e-mailu garanta konference Petra Kopala, petr.kopal@ustrcr.cz.