Studentská věda

Studentská věda - aktuální nabídky a výzvy

 

Nabídky relevantní pro studenty FSV UK posílejte, prosím, na e-mail tomas.renner@fsv.cuni.cz.

Knowledge, Research, Education Conference 2017

7. ročník konference KRECON 2017 je věnována vybraným tématům, která mají vliv na postavení mladých vědeckých pracovníků (s důrazem na doktorandky a doktorandy) na českých vysokých školách a v celém systému výzkumu a vývoje.

Kdy: 9. - 10. listopadu 2017

Kde: Národní technická univerzita, Praha

Podrobné informace, registrace

6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce

Nakladatelství Akademia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce, která musí být obhájena v termínu 15. 10. 2016 - 15. 10. 2017 a oceněna známkou výborně.

Magisterskou práci se všemi podklady je třeba zaslat do 31. října 2017.

Podrobné informace

20. ročník Ceny Wernera von Siemense

Vyhlášení 20. ročníku Ceny Wernera von Siemense o nejlepší diplomové, disertační a výzkumné práce se zaměřením na technické a přírodní vědy.

Podávání přihlášek bude ukončeno k 27. listopadu 2017

Podrobné informace.

Nadace Sophia - programnadačních příspěvků na rok 2017

Nadace Sophia informuje o programu nadačních příspěvků na rok 2017. Žadateli o příspěvek mohou být jak vysoké školy, tak přímo jejich studenti. 

V roce 2017 jsou tyto termíny pro odevzdáni žádosti o příspěvek: 31.8. a 30.11. V případě, že se jedná o žádost o institucionální podporu, prosíme o předložení žádosti alespoň 5 pracovních dní před termínem nadace na fakultní oddělení vědy. 

Podrobné informace a formulář žádosti

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových - program stipendií

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových informuje o programu stipendií studentům, mladým vědeckým pracovníkům a umělcům, kteří se v zahraničí připravují na realizaci vědeckého či uměleckého projektu na rok 2017, cestovních stipendií a vědeckých stipendií. Ve výjimečných případech může správní rada Nadace, na žádost rektora vysoké školy, poskytnout stipendium na podporu interního doktorského studia, které je určeno výrazně talentovaným studentům, kteří již dosáhli významného vědeckého nebo uměleckého výsledku a nacházejí se v nezaviněné sociální tísni.

Podrobné informace

Termíny zasedání správní rady Nadace v roce 2017: 28. srpna, 23. října, 11. prosince.

Přijímání žádostí o stipendia končí vždy 10 dnů před konáním zasedání správní rady.

Studium v Bavorsku

Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol mj. z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského, doktorského nebo postdoktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole. Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2018/19 je u zadavatele 1. 12. 2017. 

Podrobné informace naleznete v tomto odkazu.