Soutěže

12. ročník soutěže o nejlepší diplomovou práci

Nyní se můžete hlásit do soutěže o nejlepší diplomovou práci, týkající se evropských záležitostí, v rámci projektu Laboratoř EU, který pravidelně organizuje Zastoupení Evropské komise v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE

Přihlášku může podat sám autor diplomové práce, či jiná osoba po získání písemného souhlasu studenta (součást přihlášky). Povinnou součástí přihlášky je diplomová práce v on-line verzi. Přihlášku je nutné odeslat do 15. července 2018

Vítěz si odnese 1000 EUR, druhý v pořadí 700 EUR a autor třetí nejlepší práce získá 500 EUR.

Více informací o soutěži naleznete zde

7. ročník Studentské soutěže: Diplomové práce z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy

Nakladatelství Academia vyhlašuje nový ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. 

Základní informace: 

  • Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2017 do 15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně.
  • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. 10. 2018 (včetně všech podkladů).
  • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.
  • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019.
  • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech)

Více informací naleznete zde

Falling Walls Lab 2018

Do mezinárodní soutěže Falling Walls Lab 2018 se mohou přihlásit studenti, mladí vědci, zaměstnanci i podnikatelé. Již čtvrtý ročník této soutěže se bude konat ve čtvrtek 16. května 2018

Úkolem účastníků je představit v angličtině během 3 minut svůj originální nápad, výzkumný projekt či model. Vítěz pojede do Berlína a dostane možnost svou ideu představit v rámci závěrečného celosvětového kola. Zároveň se bude moci zúčastnit i prestižní konference Falling Walls Conference za účasti osobností z oblasti vědy i politiky.

Přihlášky je možné zasílat do 25. dubna 2018. 

Více informací o soutěži naleznete zde

10. ročník studentské soutěže „Nelson Mandela World Human Rights Moot Court“

Přihlaste se do 10. ročník studentské soutěže „Nelson Mandela World Human Rights Moot Court“

Do soutěže se mohou zapojit studenti všech vysokých škol. V soutěži se týmy utkají nad aktuálními tématy z oblasti lidských práv. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 16. dubna 2018.

Více informací

Soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University

Centrum pro studium politické filosofie, etiky a náboženství FF UK vyhlašuje soutěž o podporu krátkodobých výzkumných pobytů na Oxford University.

Podpora je určena pro mladé badatele v oblasti humanitních a společenských věd z Univerzity Karlovy. Účastnit soutěže se mohou doktorandi a mladí badatelé (nejvíce 5 let od získání titulu Ph.D. v době vyhlášení soutěže), kteří jsou zapsáni či zaměstnáni na Univerzitě Karlově. Podpora je určena na krytí nákladů (či části nákladů) při krátkodobém pobytu věnovaném výzkumné spolupráci s akademiky z Oxford University.

Své přihlášky zasílejte na jakub.jirsa@ff.cuni.cz do 5. března 2018.

Více informací

Literární soutež ArtBotič 2018

Společnost ArtBotič, za podpory Magistrátu hl.m. Prahy, radní Mgr. Ireny Ropkové a MČ Prahy 2, radních Ing. Alexandry Udženiji a Ing. Jaroslava Šolce, vyhlašuje 7. ročník literární soutěže ArtBotič, již druhým rokem pro všechny věkové kategorie. Téma letošního ročníku je "Jak uzdravit nemocný svět?".

Své přihlášky zasílejte na artbotic.literarnisoutez@centrum.cz  do 30. dubna 2018.

Více informací zde.

 

 

 

Literární soutěž pro studenty "Sea of Words"

European Institute of the Mediterranean (IEMed) Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur v euro-středomořském regionu (ALF) pořádají literární soutěž. 

Soutěží se o nejlepší povídku v rozsahu do 2500 slov na téma “Youths, Stereotypes and Radicalisation”. Nejlepších 15 autorů z celé Evropy a jižního a východního Středomoří bude pozváno do Barcelony.

více informací