Soutěže

7. ročník Studentské soutěže: Diplomové práce z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy

Nakladatelství Academia vyhlašuje nový ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. 

Základní informace: 

  • Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 15. 10. 2017 do 15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně.
  • Práci je třeba zaslat na kontaktní e-mail do 31. 10. 2018 (včetně všech podkladů).
  • Práci přihlašuje pracoviště (vedoucí práce), kde byla práce obhájena.
  • Slavnostní vyhlášení proběhne na jaře roku 2019.
  • Vítězné práce budou vydány jako neperiodické publikace v Nakladatelství Academia (na základě bezvýhradní licenční nakladatelské smlouvy uzavřené s autorem práce, který bude mít nadále možnost práci či její část publikovat v odborných, domácích i zahraničních, časopisech)

Více informací naleznete zde

Literární soutěž pro studenty "Sea of Words"

European Institute of the Mediterranean (IEMed) Nadace Anny Lindhové pro dialog kultur v euro-středomořském regionu (ALF) pořádají literární soutěž. 

Soutěží se o nejlepší povídku v rozsahu do 2500 slov na téma “Youths, Stereotypes and Radicalisation”. Nejlepších 15 autorů z celé Evropy a jižního a východního Středomoří bude pozváno do Barcelony.

více informací