Soutěže

Studentská soutěž Nakladatelství Academia

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, pořádá již 8. ročník studentské soutěže určené pro studenty a absolventy a jejich diplomové práce. 

Více informací o soutěži naleznete zde

Uzávěrka přihlášek je 30. října 2019

Cena Wernera von Siemense

Ve spolupráci předních českých univerzit a Akademií věd ČR byla vyhlášena soutěž Cena Wernera von Siemense pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Soutěžní kategorie reflektují aktuální potřeby ve společnosti a ve vědě. Je možné soutěžit i v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník. 

Další informace

Přihlášky lze podávat do 30. listopadu 2019

1. ročník Czech Envi Thesis

Univerzita J. E. Purkyně (UJEP) ve spolupráci s Institutem pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) a pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR pořádá první ročník soutěže bakalářských a diplomových prací studentů českých vysokých škol. Soutěž se týká prací, které se věnují problematice životního prostředí. 

Více informací naleznete zde

Své kvalifikační práce můžete přihlásit do 30. září 2019

NATO - esejistická soutěž pro studenty

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) pořádá esejistickou soutěž pro mladé studenty ve věku 17- 23 let na téma: "Jaká je největší výzva, které NATO v současnosti čelí, a jak ji vyřešit?".

Své texty můžete zasílat do 7. června 2019 na adresu soutez@amo.cz.

Více informací

MOJE VIZE NULA

Zúčastněte se prvního ročníku soutěže s názvem „Moje vize nula“, která je určena vysokoškolským studentům. Soutěž si klade za cíl aktivizovat mladé lidi ke zlepšení stavu dopravní nehodovosti v České republice. Na projektu můžete pracovat sami nebo ve skupině (maximálně 7 lidí). 

Více informací získáte zde