Nabídky stipendií

The Scholar Foundation

Nadační fond The Scholar Foundation, který podporuje uchazeče o magisterské nebo Ph.D. studium na prestižních zahraničních univerzitách, v současné době vypisuje výběrové řízení pro zájemce o studium v akademickém roce 2019/2020. 
Podmínkou pro obdržení stipendia je projití výběrovým řízením nadačního fondu a přijetí vybranou univerzitou. Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2019.

Veškeré informace o stipendiích naleznete zde

Nabídka stipendia-University of Macau

Univerzita v Macau vám nabízí možnost získání stipendia na bakalářský i magisterský program. Oba programy je možné studovat v několika jazycích. Podmínky k získání stipendia a další informace naleznete zde

V případě zájmu je nutné podat přihlášky

Informační leták

The Ulam Programme – POSTDOCTORAL RESEARCH GRANTS IN POLAND

Polská národní agentura NAWA, určena mladým vědcům, nabízí tzv. Ulam Programme, který poskytuje granty. 

Více informací o nabídce

Pokud se budete chtít o grant ucházet, je nutné podat přihlášku do 23. dubna 2019. 

Nabídka stipendií ke studiu v Čínské lidové republice

Skrze Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  nabízí čínská vláda českým zájemcům v rámci iniciativy 16+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2019/2020, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2019/2020.

Zájemci o stipendia musí doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání přihlášek je 15. února 2019 do 15 hod.

Podrobné informace k výběrovému řízení jsme zveřejnili na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA).

Nabídka stipendia- Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje jedno- a dvousemestrální stipendia, která jsou určena studentům s mimořádným zájmem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu sousední země.

Bližší podrobnosti o stipendiu samotném a o výběrovém řízení najdete webu fondu.

Pokud máte o stipendium zájem, uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2019.

AMOS - Vzdělávací fond Broumovska

AMOS aktuálně vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o stipendia do již 3. otevřeného grantového kola AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska

Na základě toho mohou žáci z Vaší vysoké školy získat finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí. Podmínkou je, aby měli případní uchazeči vazbu na region Broumovska.

Více informací naleznete zde

Program Masaryk Distinguished Chair in Israel

Masaryk Distinguished Chair je společným programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům ze všech jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany IDC Herzliya, úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu.

Více informací

Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině pošlete na nguyenova@czs.muni.cz do 30. listopadu 2018.

Pracademic Fellowship Program

Americká akademická asociace American Political Science Association (APSA) nabízí v rámci Pracademic Fellowship Program stipendijní pobyt ve federálních agenturách USA ve Washingtonu, DC pro akademiky z oborů Political science, Public Administration, Public Policy and related fields.  

Uzávěrka přihlášek je 14. října 2018

Více informace

University of Oxford – Ertegun Graduate Scholarship programme in the humanities

University of Oxford nabízí studentům stipendijní program Ertegun Graduate Scholarship programme in the humanities

Více informací

Přihláška

AMOS – Vzdělávací fond Broumovska

Využijte možnosti získání finančního příspěvku na studijní pobyt v zahraničí nebo v rámci ČR od AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska.

Do výzvy se mohou přihlásit i studenti vyjíždějící na Erasmus aj., kdy jim může být poskytnut příspěvek například na pokrytí nákladů na dopravu nebo jiné základní potřeby. Jedinou podmínkou je, aby měli případní uchazeči vazbu na region Broumovska.

Více informací

Nabídka stipendií v Německu

Německá katolická stipendijní organizace KAAD nabízí studijní a badatelská stipendia pro pobyty v Německu. Délka stipendia činí 2-36 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 750,- do 2000,- EUR/měsíčně včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění.

Více informací naleznete zde

BTHA – Stipendijní pobyt v Bavorsku

Českobavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí studentům, vyučujícím a vědeckým pracovníkům českých veřejných vysokých škol a univerzit možnost žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku. 

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/2020 je 1. prosince 2018.

Více informací