Nabídky stipendií

Nabídka studijních a praktikantských stipendií na letní semestr 2020

Nezisková organizace GFPS nabízí studentům možnost účastnit se výběrového řízení na studijní a praktikantská stipendia. Jedná se o studium/praxi v letním semestru 2020 v Německu.

Studijní stipendia

Praktikantská stipendia

V případě zájmu se hlaste do 31. října 2019

 

Nabídka stipendií na Univerzitě v Bamberku

Univerzita Otto-Friedricha v Bamberku nabízí studentům doktorského studia možnost získání stipendia

Podrobné informace

V případě zájmu je nutné zaslat přihlášku s potřebnými dokumenty do 31. srpna 2019

Stipendia Fulbrightova programu 2020/2021

Fulbrightova komise nabízí pro české vědce a přednášející v USA možnost dlouhobých výzkumných pobytů. V nejbližších dnech bude v pilotním programu spuštěna nová přihláška pro všechna stipendia Fulbrightova programu. 

Podrobnosti o stipendiích pro rok 2020/21 naleznete zde.

Své přihlášky můžete zasílat do 1. listopadu 2019.

Stipendia mexické vlády pro letní kurs mexického jazyka a kultury

Mexická vláda nabízí občanům České republiky v roce 2019 tři stipendijní místa umožňující účast v letním kursu mexické španělštiny a mexické kultury pod názvem Curso de Verano de Idioma y Cultura Mexicana 2019.

Kdy: 1. července - 14. srpna 2019

Potřebné dokumenty je nutné odevzdat na Velvyslanectví Mexika v České republice.

Více informací 

Nabídka stipendií

Benátská univerzita Università Ca‘ Foscari, Fakulta jazykových a kulturních komparatistických studií, nabízí studentům možnost stipendií. Délka stipendijního pobytu je jeden rok s možností prodloužení o další rok pro úspěšné studentky a studenty.

Více informací naleznete na stránkách univerzity

Pokud máte o stipendium zájem, přihlášky se posílají přímo na benátskou univerzitu do 31. července 2019.

Nabídka stipendií v Itálii

Benátské univerzita Università Ca‘ Foscari, Fakulta jazykových a kulturních komparatistických studií, nabízí studentům možnost stipendia

Nabídka je určena pro studentky a studenty ke studiu humanitně zaměřeného magisterského studijního programu, konkrétně pro obory „European, American and Postcolonial Language and Literature“ a „Language Sciences“.

Délka stipendijního pobytu je jeden rok s možností prodloužení o další rok pro úspěšné studentky a studenty. Výše stipendia je 6.800 Eur za první rok a 5.000 Eur za případný druhý rok.

Více informací

Přihlášku je nutné zaslat přímo na benátskou univerzitu do 31. července 2019

Nabídka stipendií v Německu

Německá katolická stipendijní organizace KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst) nabízí studijní a badatelská stipendia pro pobyty v Německu. Délka stipendia činí 2-36 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 750,- do 2000,- EUR/měsíčně včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění.

Termín pro podání přihlášek je stanoven na 30. června 2019

Více informací naleznete zde

Nabídka stipendií na letních jazykových kurzech v Koreji 2019

Prostřednictvím spolupráce s Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR máte možnost ucházet se o absolvování letních kurzů korejského jazyka pořádaných vysokými školami v Korejské republice. Nabízená místa se týkají pěti míst. 

Informační brožura

Další informace naleznete zde.  

 

V případě zájmu doručte požadované dokumenty do 12. dubna 2019 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). 

 

Stipendium pro doktorandy na University of Alberta

University of Alberta v Kanadě nabízí možnost stipendia pro doktorandy v oborech Humanities, Social Sciences a Fine Arts. Jedná se o pobyt v ak. roce 2019/2020, nabídka platí pro občany ČR.

Více informací

The Scholar Foundation

Nadační fond The Scholar Foundation, který podporuje uchazeče o magisterské nebo Ph.D. studium na prestižních zahraničních univerzitách, v současné době vypisuje výběrové řízení pro zájemce o studium v akademickém roce 2019/2020. 
Podmínkou pro obdržení stipendia je projití výběrovým řízením nadačního fondu a přijetí vybranou univerzitou. Přihlášky je možné podávat do 30. dubna 2019.

Veškeré informace o stipendiích naleznete zde

Nabídka stipendia-University of Macau

Univerzita v Macau vám nabízí možnost získání stipendia na bakalářský i magisterský program. Oba programy je možné studovat v několika jazycích. Podmínky k získání stipendia a další informace naleznete zde

V případě zájmu je nutné podat přihlášky

Informační leták

The Ulam Programme – POSTDOCTORAL RESEARCH GRANTS IN POLAND

Polská národní agentura NAWA, určena mladým vědcům, nabízí tzv. Ulam Programme, který poskytuje granty. 

Více informací o nabídce

Pokud se budete chtít o grant ucházet, je nutné podat přihlášku do 23. dubna 2019. 

Nabídka stipendií ke studiu v Čínské lidové republice

Skrze Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR  nabízí čínská vláda českým zájemcům v rámci iniciativy 16+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2019/2020, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2019/2020.

Zájemci o stipendia musí doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání přihlášek je 15. února 2019 do 15 hod.

Podrobné informace k výběrovému řízení jsme zveřejnili na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA).

Nabídka stipendia- Česko-německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje jedno- a dvousemestrální stipendia, která jsou určena studentům s mimořádným zájmem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu sousední země.

Bližší podrobnosti o stipendiu samotném a o výběrovém řízení najdete webu fondu.

Pokud máte o stipendium zájem, uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2019.

AMOS - Vzdělávací fond Broumovska

AMOS aktuálně vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o stipendia do již 3. otevřeného grantového kola AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska

Na základě toho mohou žáci z Vaší vysoké školy získat finanční příspěvek na studijní pobyt v zahraničí. Podmínkou je, aby měli případní uchazeči vazbu na region Broumovska.

Více informací naleznete zde

Program Masaryk Distinguished Chair in Israel

Masaryk Distinguished Chair je společným programem vlád České republiky a Izraele, jehož cílem je podpořit výzkumné a výukové pobyty českých akademiků, vědců a doktorandů na partnerské hostitelské instituci Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.

Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům ze všech jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany IDC Herzliya, úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu.

Více informací

Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině pošlete na nguyenova@czs.muni.cz do 30. listopadu 2018.

Pracademic Fellowship Program

Americká akademická asociace American Political Science Association (APSA) nabízí v rámci Pracademic Fellowship Program stipendijní pobyt ve federálních agenturách USA ve Washingtonu, DC pro akademiky z oborů Political science, Public Administration, Public Policy and related fields.  

Uzávěrka přihlášek je 14. října 2018

Více informace

University of Oxford – Ertegun Graduate Scholarship programme in the humanities

University of Oxford nabízí studentům stipendijní program Ertegun Graduate Scholarship programme in the humanities

Více informací

Přihláška

AMOS – Vzdělávací fond Broumovska

Využijte možnosti získání finančního příspěvku na studijní pobyt v zahraničí nebo v rámci ČR od AMOS – Vzdělávacího fondu Broumovska.

Do výzvy se mohou přihlásit i studenti vyjíždějící na Erasmus aj., kdy jim může být poskytnut příspěvek například na pokrytí nákladů na dopravu nebo jiné základní potřeby. Jedinou podmínkou je, aby měli případní uchazeči vazbu na region Broumovska.

Více informací

BTHA – Stipendijní pobyt v Bavorsku

Českobavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí studentům, vyučujícím a vědeckým pracovníkům českých veřejných vysokých škol a univerzit možnost žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku. 

Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2019/2020 je 1. prosince 2018.

Více informací