Výzva k účasti v mezinárodním projektu InKoNa

Výzva k účasti v mezinárodním projektu InKoNa, KNRS IMS FSV UK

Výzva k účasti v mezinárodním projektu InKoNa

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK se podílí na mezinárodním výzkumném projektu InKoNa – Intercultural Competences of Doctoral Students from Bavaria and the Czech Republic, který realizuje tým z Otto-Friedrich-Universität Bamberg s finanční podporou Česko-bavorské vysokoškolské agentury. Výzkum se zaměřuje na interkulturní kompetence doktorandů z Bavorska a České republiky, kteří se ve svém studiu věnují kultuře druhé země. Zájemci, kteří by měli zájem otestovat své dovednosti a chtěli se v oblasti interkulturní komunikace dále vzdělávat, se mohou hlásit právě teď.

Vědeckou spolupráci v mezinárodních týmech často ovlivňuje řada interkulturních problémů, se kterými si jejich členové ne vždy umí poradit. V každé kultuře se totiž vyskytují specifické způsoby vnímání, myšlení nebo jednání podle toho, co je pro její příslušníky normální, typické a závazné. Chování sebe sama i ostatních se řídí a hodnotí na základě kulturních standardů, a proto také lidé pocházející z různých kultur se v celé řadě oblastech svého života chovají různě. Zvláštní výzvu to může představovat zejména pro začínající vědce, u kterých se předpokládá, že budou působit v mezinárodním prostředí.

Výzkumný projekt InKoNa má nastínit, jaké kulturní faktory ovlivňují vědeckou činnost doktorandů z Bavorska a České republiky, kteří studují kulturu druhé země, a ukázat, nakolik si tyto faktory mladí vědci uvědomují a jak se s nimi s pomocí svých interkulturních kompetencí vyrovnávají. Zvláštní pozornost pak bude patřit jejich kulturně specifickým představám o fungování vědeckého světa.

Cílem projektu je senzibilizace doktorandů vůči vlivu kulturních faktorů a analýza interkulturních kompetencí ve vědeckém a akademickém prostředí. Výsledky získají praktický význam tím, že poslouží jako východisko při navrhování workshopů a školení k této problematice.

K zapojení do projektu zveme doktorandy všech českých a bavorských univerzit. V projektu InKoNa jim nabízíme možnost zúčastnit se zdarma workshopu, při kterém pod vedením zkušených lektorů budou rozvíjet své interkulturní kompetence a navazovat kontakty s dalšími mladými vědci. Předpokladem k tomu bude účast v rozhovoru, který se uskuteční na jaře 2019 v Praze, v Mnichově nebo v Řeznu.

Zájemci se s přihláškami nebo případnými dotazy mohou obracet na Magdalenu Burger, M.A. (magdalena.burger@stud.uni-bamberg.de) nebo Mgr. Šárku Navrátilovou (sarka.navratilova@fsv.cuni.cz).

Informace v angličtině

Informace v němčině