USA

Marlboro College, Vermont

 • Web univerzity: Marlboro College
 • Počet míst na LS: 3
 • Důležité informace pro uchazeče
 • Jazykové požadavky: anglický jazyk
 • Fact Sheet 2019/2020
 • V rámci dohody neplatí studenti UK školné a ubytování; ostatní náklady, tj.
  stravování, cestu a zdravotní pojištění si studenti hradí sami. Náklady na semestr odhadujeme na 3 500
  USD. Vybraní studenti si mohou požádat o příspěvek z Fondu mobility.

The University of Richmond

 • Web univerzity: The University of Richmond
 • Počet míst na LS: 0
 • Důležité informace pro uchazeče
 • Jazykové požadavky: anglický jazyk (postačí potvrzení z KJP)
 • Výměnní studenti mají povinnost si zapsat minimálně 3,5 study units za semestr během svého pobytu v USA.
 • Americká strana úspěšnému kandidátovi odpustí školné, uhradí ubytování a
  přispěje na stravování a zdravotní pojištění. Ostatní náklady si hradí student sám, ale lze požádat o
  příspěvek z Fondu mobility.
 • Fact Sheet 2018/2019

Temple University

 • AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE NEVZTAHUJE NA TUTO UNIVERZITU
 • Web univerzity: Temple University
 • Počet míst na LS: 0
 • Dohoda je uzavřena s College of Liberal Arts, většinu předmětů je nutné zapsat zde.
  Katalog předmětů – pozor na prerekvizity, pokud jsou uvedené, je nutné jejich absolvování! Dále pozor na umístnění kampusu: Main Campus (MN)
  nebo Center City (CC), nikoliv Ambler (AMB) or Japan (JPN).
  Bakalářské obory: povinnost zápisu 12 – 17 kreditů, magisterské obory: 9 – 12 kreditů
 • Důležité informace pro uchazeče
 • Jazykové požadavky: Anglický jazyk: TOEFL: 84 - IELTS: 6.5 - PTE: 56
 • Fact Sheet 2018/2019
 • Uchazeči navíc předloží: Esej v angličtině o 250 – 500 slovech na jedno z těchto témat:
 •  a. What do you hope to accomplish by participating in Temple University’s Global Programs?
   b. Describe an incident from your personal experience that typifies your definition of
  leadership.
   c. What is your career goal?
 • V rámci dohody neplatí studenti UK školné, ostatní náklady, tj. ubytování (4.000-
  5,000USD/semestr, nevratná záloha na ubytování v kampusu 250USD – nutné platit v momentě
  podání přihlášky na Temple University - Ubytování - Temple
  stravování 1.500USD/semestr, cestu, učební pomůcky a zdravotní pojištění 972USD/semestr si
  studenti hradí sami. Náklady na semestr odhadujeme na 6 000USD.
  Vybraní studenti si mohou požádat o příspěvek z Fondu mobility.

Le Moyne College

 • Výjezdy na Le Moyne jsou v současnosti pozastaveny kvůli nevyrovnanému poměru vyslaných a přijatých studentů
 • Web univerzity: Le Moyne
 • Počet míst: 0
 • Důležité informace pro uchazeče
 • Jazykové požadavky: Anglický jazyk