Studijní obory

informace o úpravách

5. 10. 2018 - stránka se upravuje

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Ekonomie a finance

Bachelor in Economics and Finance*

Komunikační studia: specializace Marketingová komunikace a public relations

Komunikační studia: specializace Žurnalistika

Komunikační studia: specializace Mediální studia

Teritoriální studia: specializace Teritoriální studia (prezenční studium) 

Teritoriální studia: specializace Teritoriální studia (distanční studium) 

Teritoriální studia: specializace Soudobé dějiny (distanční studium) 

Česko-německá studia

Politologie a mezinárodní vztahy

Politologie a veřejná politika

Politics, Philosophy and Economics*

Sociologie a sociální politika

Sociologie: specializace Sociální antropologie

Sociologie: specializace Studia současných společností

* výuka v anglickém jazyce, studium za úhradu

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Doktorské studium

Aktuality