Soudobé dějiny (kombi)

Soudobé dějiny

Obor Soudobé dějiny, vyučovaný na Institutu mezinárodních studií, je určen zájemcům o studium ve formě kombinující kontaktní výuku a samostudium. Nabízí vědecky kvalifikované, v širším teritoriálním kontextu zakotvené bakalářské vzdělání v oboru českých a obecných moderních a soudobých dějin. Studenti tohoto oboru budou vybaveni fundovanou znalostí soudobých českých a světových dějin a dobrou orientací v současných praktických důsledcích nedávných historických dějů.

Charakteristika oboru

Forma studia: kombinovaná
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit jak ve školství, tak i v takových vládních i nevládních institucích, které se setkávají s problematikou soudobých dějin a jejich důsledků na úrovni odborné, správní i politické. Stejně tak mohou pokračovat ve studiu na magisterské úrovni ve většině studijních oborů zahrnutých v rámci studijních programů Historické vědy, Historická studia a Mezinárodní teritoriální studia.

Počet přijatých v r. 2017

50

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Soudobé dějiny (kombi) se koná 16. 1. 2018 od 14:00.