Politologie a veřejná politika

Politologie a veřejná politika

Obor Politologie a veřejná politika, vyučovaný na Institutu politologických studií FSV UK, je určen studentům, kteří se zajímají o tvorbu a realizaci veřejné politiky v jejím politickém kontextu. Studijní program nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky a zároveň své studenty připravuje, aby se stali odborníky v konkrétních veřejných politikách (např. zdravotní, sociální, vzdělávací apod.). 

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Studijní program nabízí komplexní pohled na politický proces a tvorbu veřejné politiky. Specifikou oboru je, že připravuje studenty na to, aby se stali experty konkrétních věcných veřejných politikách (např. vzdělávací, zdravotní, sociální atd.). Z tohoto důvodu obsahuje studium předměty jak z oblasti politologie, tak předměty zaměřené na jednotlivé věcné oblasti (zdravotnictví, školství, sociální věci, kriminalitu atd.). Kromě toho je velká pozornost věnována rozvoji metodologických kompetencí, nezbytných pro analýzu politiky.

Absolventi oboru najdou uplatnění v oblasti státní správy, ve veřejných institucích či neziskových organizacích, ale i v komerční sféře. Mohou také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů přednášených na FSV (zejména Politologie nebo Veřejná a sociální politika) či na dalších vysokých školách v zahraničí.

Počet přijatých v r. 2017

131

Přijímací řízení

jednokolové

NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Politologie a veřejná politika se koná 16. 1. 2018 od 12:00.