Politologie a mezinárodní vztahy

Politologie a mezinárodní vztahy

Obor Politologie a mezinárodní vztahy, vyučovaný na Institutu politologických studií FSV UK, je určen studentům, kteří chtějí své vzdělání rozšířit o problematiku politologie a mezinárodních vztahů. Studium poskytuje základní znalosti o politickém myšlení, politické vědě a vývoji mezinárodních vztahů. Vychází ze studia politologie jako oboru, napomáhajícího pochopení současného světa a aktuální společenské problematiky.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Studium oboru Politologie a mezinárodní vztahy poskytuje studentům základní znalosti týkající se jednak geneze oboru (s důrazem na vývoj politické vědy ve 20. století), jednak problematiky komparace politických systémů (přednostně demokratických politických systémů včetně důrazu na genezi československého a českého politického systému a hlavní trendy vývoje postkomunistických zemí), teorii demokracie a problematiku politického myšlení novověku, vývoj mezinárodních vztahů včetně analýzy hlavních aspektů vývoje Evropské unie a základy bezpečnostních studií.

Absolventi oboru jsou připraveni působit v oblasti státní správy, v politických stranách a veřejných organizacích. Především však mohou pokračovat ve studiu v některém z magisterských cyklů na FSV – zejména politologii, mezinárodních vztazích nebo bezpečnostních studiích – nebo na zahraničních vysokých školách.

Počet přijatých v r. 2017

221

Přijímací řízení

dvoukolové

1. kolo: NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

2. kolo: integrovaný znalostní test

vzorové testy

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu politologických studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Politologie a mezinárodní vztahy se koná 16. 1. 2018 od 12:00.