Česko-německá studia

Česko-německá studia

Cílem oboru Česko-německá studia / Deutsch-Tschechische Studien, vyučovaném na Institutu mezinárodních studií FSV UK, je poskytnout studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace.

Charakteristika oboru

Forma studia: prezenční
Druh studia:

bakalářské

Standardní doba studia:

3 roky

Studium oboru předpokládá povinný výjezd na Univerzitu Řezno ve druhém či pozdějším roce studia (podmínkou pro výjezd jsou splněné studijní prerekvizity). Všichni absolventi oboru Česko-německá studia získají dvojí diplom (double-degree), s nímž budou oprávněni užívat tituly Bc. a BA. podle příslušných národních legislativ.

Absolventi binacionálního bakalářského studijního oboru Česko-německá studia / Deutsch-Tschechische Studien, soustřeďujícího se na oblast střední Evropy se zaměřením na česko-německé vztahy, jsou svými znalostmi a dovednostmi připraveni k práci v nejrůznějších sektorech státní administrativy, v nevládních i vládních organizacích, stejně tak jako k pokračování v akademické kariéře na úrovni německé, české i mezinárodní (v Německu např. v magisterských programech Osteuropastudien, Ost-West-Studien, Interkulturelle Europastudien aj., na české straně především v navazujících magisterských oborech na FSV UK, jmenovitě na Katedře německých a rakouských studií). 

Počet přijatých v r. 2017

22

Přijímací řízení

jednokolové

a) NSZ SCIO – OSP

vzorové testy

b) fakultní test (test z dějin + test z reálií + test z němčiny)

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří na Institutu mezinárodních studií (U Kříže 8/661, Praha 5 – Jinonice) pro obor Česko-německá studia se koná 16. 1. 2018 od 14:00.