Statistiky z PŘ 2016/2017

Statistiky z PŘ 2016/2017

Druh studia Forma studia Název oboru Počet přihlášek Zúčastnili se PŘ Přijatí Zapsaní
bakalářské denní Česko německá studia 62 47 31 21
bakalářské denní Ekonomie a finance 510¹ 510 287¹ 221¹
bakalářské denní Marketingová komunikace a public relations 727 646 91 86
bakalářské denní Mezinárodní teritoriální studia 354 278 215 140
bakalářské denní Politologie a mezinárodní vztahy 678 638 220 119
bakalářské denní Politologie a veřejná politika 298 285 107 27
bakalářské denní Sociologie a sociální antropologie 360 337 142 68
bakalářské denní Sociologie a sociální politika 202 194 132 77
bakalářské kombinovaná Mediální studia 385 314 119 71
bakalářské kombinovaná Soudobé dějiny 55 28 26 16
bakalářské kombinovaná Teritoriální studia 114 76 64 50
bakalářské denní Žurnalistika 633 508 78 61
navazující denní Bezpečnostní studia 175 175 63 36
navazující denní Mediální studia 412 332 139 73
navazující denní Mezinárodní vztahy 260 196 66 40
navazující denní Ekonomie a finance 237² 197 174² 135²
navazující denní Mezinárodní teritoriální studia 111 76 61 45
navazující denní Německá a středoevropská studia 9 8 8 3
navazující denní Politologie 94 77 61 44
navazující denní Sociologie 77 57 47 31
navazující denní Veřejná a sociální politika 72 41 35 26
navazující denní Žurnalistika 214 178 104 73
navazující kombinovaná Mediální studia 406 313 135 100
navazující kombinovaná Středoevropská komparativní studia 23 9 7 5
navazující kombinovaná Veřejná a sociální politika kombinované 96 61 48 39

¹ Hodnota obsahuje i studenty, kteří přestupovali do nové akreditace, bez nich jsou hodnoty 397, 174, 122

² Hodnota obsahuje i studenty, kteří přestupovali do nové akreditace, bez nich jsou hodnoty 148, 85, 63