Přijímací řízení - doktorské studium

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Přihlášky je možné podávat od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020.

Podmínky přijímacího řízení pro jednotlivé obory zde.

 

Studijní obory

Nabídka doktorských studijních oborů zde