Přijímací řízení - doktorské studium

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019

Přihlášky bude možné podávat od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018.

Podmínky přijímacího řízení pro jednotlivé obory zde.

 

Studijní obory

Nabídka doktorských studijních oborů zde