Přijímací řízení - doktorské studium

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

Přihlášky bude možné podávat od 1. 1. 2019 do 30. 4. 2019.

Podmínky přijímacího řízení pro jednotlivé obory zde.

 

Studijní obory

Nabídka doktorských studijních oborů zde