Doktorské studium

Obecné informace o doktorském studiu

Na Fakultě sociálních věd UK je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v akreditovaných studijních programech. Probíhá podle Pravidel pro organizaci studia FSV UK, individuálního studijního plánu a v souladu s Opatřením děkana č. 31/2019. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul Ph.D.

Studijní programy otevírané v akademickém roce 2021/2022

Obecné informace o přijímacím řízení

Obecné a fakultní podmínky přijímacího řízení viz zde. 

Kontaktní osoby

 V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat studijní referentky pro doktorské studium: 

Referentka Studijní program Kontakt Místnost
Mgr. Denisa Šmejkalová

Sociologie/Sociology, Veřejná a  sociální politika/Public and Social Policy, Mezinárodní teritoriální studia / Area Studies, Moderní dějiny/Modern History

 

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 237

205
Mgr. Kateřina Vovsová

Ekonomie a finance/Economics and Finance, Mediální a komunikační studia/Media and Communication Studies, Politologie/Political Science, Mezinárodní vztahy/International Relations 

nostrifikace

 

E-mail: katerina.vovsova@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 276

205

Přehled školitelů

Vhodného školitele pro svou disertační práci si můžete vyhledat v aplikaci Přehled školitelů v SIS, kde lze zjistit názvy témat disertačních prací, které daný školitel aktuálně vede.

Prostřednictvím e-mailové adresy  uvedené v aplikaci je následně možné vybraného školitele kontaktovat.