Doktorské studium

Obecné informace o doktorském studiu

Na Fakultě sociálních věd UK je realizováno doktorské studium v prezenční nebo kombinované formě v akreditovaných studijních programech. Probíhá podle Pravidel pro organizaci studia FSV UK, individuálního studijního plánu a v souladu s Opatřením děkana č. 5/2021. Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolvent získává titul Ph.D. 

Obecné a fakultní podmínky přijímacího řízení viz zde. 

Studijní programy v českém jazyce - prezenční a kombinovaná forma

Studijní programy v anglickém jazyce - prezenční a kombinovaná forma

Přihlášky do doktorského studia na akademický rok 2022/2023 je možné podávat od 1. ledna do 30. dubna 2022 zde

Area Studies

Economics and Econometrics

Economics and Finance

International Relations 

Media and Communication Studies

Modern History 

Political Science

Public and Social Policy

Sociology

Kontaktní osoby

 V případě jakýchkoliv dotazů můžete kontaktovat studijní referentky pro doktorské studium: 

Referentka Studijní program Kontakt Místnost
Mgr. Denisa Šmejkalová

Sociologie/Sociology, Veřejná a  sociální politika/Public and Social Policy, Mezinárodní teritoriální studia / Area Studies, Moderní dějiny/Modern History

 

E-mail: denisa.smejkalova@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 237

205
Mgr. Tereza Volfová

Ekonomie a finance/Economics and Finance, Mediální a komunikační studia/Media and Communication Studies, Politologie/Political Science, Mezinárodní vztahy/International Relations 

E-mail:

tereza.volfova@fsv.cuni.cz

Tel.: 222 112 276

205

Přehled školitelů

Vhodného školitele pro svou disertační práci si můžete vyhledat v aplikaci Přehled školitelů v SIS, kde lze zjistit názvy témat disertačních prací, které daný školitel aktuálně vede.

Prostřednictvím e-mailové adresy  uvedené v aplikaci je následně možné vybraného školitele kontaktovat.