ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita

ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita

Od roku 2015 jsou v rámci programu Erasmus+ nově podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu, přednostně pak mobility směrem do programových zemí (tzn. směrem do Evropy). 

Více informací pro žadatele (zástupce institutů) o mobility mimo EU najdete zde.

Aktuální nabídky výjezdů:

Albánie

University of Tirana

Institut mezinárodních studií (IMS)  
Bělorusko

Belarusian State University

Institut mezinárodních studií (IMS)  
Izrael Tel Aviv University Institut mezinárodních studií (IMS)  
Izrael University of Haifa Institut sociologických studií (ISS)  
Kanada Queen’s University Institut politologických studií (IPS)  
Srbsko University of Belgarde Institut mezinárodních studií (IMS)  
Ukrajina National University of Kyiv – Mohyla Academy Institut mezinárodních studií (IMS)  
Ukrajina Ukrainian Catholic University Institut sociologických studií (ISS)  
USA

The University of North Carolina at Chapel Hill

Institut ekonomických studií (IES)  

Délka pobytu:

Záleží na počtu a délce schválených míst pro jednotlivé země.

Mobility studentů na studijní pobyty – v délce 3 až 12 měsíců

Mobility zaměstnanců na výukové pobyty a na školení – s minimálním trváním 5 dnů a maximálním trváním 2 měsíce

Výše stipendií:

  • Vyjíždějící studenti z ČR: 700 EUR / měsíc
  • Vyjíždějící zaměstnanci z ČR: 180 EUR / den (1.-14. den); 126 EUR / den (15.-60. den)

Cestovní náklady:

Jednotkový příspěvek na dopravu dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí

Cestovní vzdálenost       Částka

10 - 99 km                        20 EUR na účastníka

100 - 499 km                   180 EUR na účastníka

500 - 1 999 km                275 EUR na účastníka

2 000 - 2 999 km             360 EUR na účastníka

3 000 - 3 999 km             530 EUR na účastníka

4 000 - 7 999 km             820 EUR na účastníka

8 000 km a více              1 500 EUR na účastníka