Výuka jazyků

Centrum jazykové přípravy

Výuka jazyků je zaměřena na rozvíjení schopnosti komunikovat na odborné úrovni ve svém oboru. Jazyk si studenti vybírají přednostně podle požadavků svého studijního plánu.

Centrum jazykové přípravy vyučuje tyto jazyky:

  • ​​​​​​angličtinu
  • němčinu
  • francouzštinu
  • španělštinu
  • ruštinu
  • italštinu
  • češtinu pro cizince

Základní informace o vyučovaných jazycích naleznete ZDE.

Důležitá upozornění

Vstupní testy

V některých jazykových kurzech musí student nejdříve projít rozřazovacím testem. O které kurzy se jedná a co je třeba udělat, zjistíte zde.

***

Týdenní intenzivní kurzy němčiny, francouzštiny a italštiny  

CJP otevírá v zimním semestru 2022/2023 týdenní intenzivní kurzy německého jazyka (JLB111), francouzského jazyka (JLB112) a italského jazyka (JLB117). Kurz francouzštiny proběhne ve dnech 12. – 16. září 2022, kurzy němčiny a italštiny ve dnech 19. – 23. září 2022 a jsou určeny studentům bakalářského i magisterského studia (požadovaná vstupní úroveň A2), kteří si chtějí před začátkem akademického roku osvěžit a upevnit své znalosti a lépe se připravit na vstupní test do kurzů obecného jazyka (JLB033, JLB035 nebo JLB037). Kurzy doporučujeme zejména studentům, kteří v minulém roce neprošli rozřazovacím testem nebo jazyk delší dobu nepoužívali. Budou procvičovány všechny jazykové kompetence (porozumění slyšenému i čtenému textu, mluvený i psaný projev). Poslední výukový den bude věnován zkušebnímu vstupnímu testu včetně individualizované zpětné vazby. Podrobnější informace k náplni a kreditovému ohodnocení předmětů naleznete v SIS. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týdenní intenzivní kurz němčiny, konaný ve dnech 19. - 23.  září 2022, je určen studentům bakalářského a magisterského studia FSV, kteří si chtějí před začátkem akademického roku osvěžit a upevnit učivo, jež je nutné pro zvládnutí vstupního testu do semináře Němčina I  (JLB033). Kurz doporučujeme zejména studentům, kteří se pohybují na úrovni A2/A2+, již v minulém roce neprošli rozřazovacím testem nebo jazyk delší dobu neprocvičovali. Vychází ze základních konverzačních a gramatických témat, která budou procvičována prostřednictvím všech jazykových kompetencí (porozumění čtenému a slyšenému textu, psaní, mluvení). Na závěr kurzu bude psán modelový vstupní test. Kreditové ohodnocení kurzu a další informace k němu najdete v sylabu předmětu JLB111 v SIS.

Týdenní intenzivní kurz francouzštiny, který proběhne ve dnech 12. – 16. září 2022, je určen studentům bakalářského i magisterského studia (požadovaná úroveň A2/A2+), kteří si chtějí před začátkem akademického roku zopakovat a usouvztažnit své znalosti z francouzštiny a také se lépe připravit na vstupní test do semináře Francouzština I (JLB035). V kurzu se bude pracovat zejména s didaktizovanými materiály vyučujících a bude v něm rovnoměrně zahrnuta ústní i psaná produkce a porozumění slyšenému i psanému projevu. Poslední výukový den bude věnován zkušebnímu vstupnímu testu včetně individualizované zpětné vazby. Podrobnější informace k předmětu JLB112, za nějž lze získat dva kredity, naleznete v sylabu předmětu v SIS. 

Týdenní intenzivní kurz italštiny, konaný ve dnech 19. - 23. září 2022, je určen především studentům, kteří v akademickém roce 2021/2022 absolvovali kurz Italština pro mírně pokročilé a chtějí dále pokračovat v navazujícím kurzu obecné italštiny – Italština I (JLB037). Do kurzu se však mohou zapsat i studenti, kteří Italštinu pro mírně pokročilé neabsolvovali, ale rádi by si v následujícím akademickém roce zapsali Italštinu I a nejsou si jistí, jestli je jejich úroveň italštiny dostačující. V intenzivním kurzu budeme celý týden opakovat a procvičovat témata na úrovni A2/A2+ a to ve všech oblastech jazykových kompetencí. V kurzu Italština I navážeme na jazykové dovednosti na této úrovni.

LIDÉ

vedoucí: Mgr. Lucie Poslušná

zástupkyně vedoucí: Mgr. Kamila Panešová

tajemnice: PhDr. Milena Dundrová, Ph.D.

sekretariát: Irena Venyšová

Uplynulé akce

Kontakt

Adresa

Centrum jazykové přípravy FSV UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1

V Hollaru nás najdete v pracovně č. 116,

v Opletalově 26 v pracovně č. 312,

 v Nových Butovicích, Pekařská 16 v pracovnách č. 207 a 208, 1.patro.

 

Email

cjp@fsv.cuni.cz

(pro potvrzení o jazykové úrovni při výjezdu na stáž prosím kontaktujte přímo vyučujícího daného jazyka/angličtiny pro příslušný obor, viz Konzultační hodiny a Uznávání zkoušek)

Telefon

Budova Hollar: +420 222 112 215

Budova Opletalova: +420 222 112 308

Budova Pekařská  místnost 207: +420 296 824 662 

                                  místnost 208: +420 296 824 667

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Aktuality