Ostatní

Stipendijní pobyt pro studenty a doktorandy na univerzitě Heinrich Heine Universität Düsseldorf v ZS 2019/2020

Z rektorátu UK jsme obdrželi nabídku stipendijního studijního pobytu až do délky 5 měsíců pro studenty a doktorandy v Německu na univerzitě Heinrich Heine Universität Düsseldorf na zimní semestr 2019.

Více informací: ZDE

Zájemci předloží

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro výjezd do zahraničí
  • Strukturovaný životopis v angličtině nebo v němčině ·
  • Studijní záměr (motivační dopis) - pouze 1 strana v angličtině nebo v němčině
  • Informaci o studijních výsledcích na FSV (za celé studium, potvrzené ze studijního oddělení)
  • Potvrzení člena pedagogického sboru akademiků z HHU, který Vás povede po dobu Vašeho studijního pobytu 

Všechny podklady je nutno předložit v němčině či v angličtině ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu. Termín odevzdání přihlášek na OZS je pátek 15. března do 11:00 k rukám Anetě Höschlové, kancelář 216. Na přihlášky podané po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihlášky vybraných studentů budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která pak sama rozhodne, jestli některému z našich kandidátů bude přiděleno stipendium.