Ostatní

AKTUÁLNĚ:

OZS vyhlašuje výběrové řízení:

Konference Central Europe/Japan Student Conference

Nabízíme možnost zúčastnit se konference Central Europe/Japan Student Conference na téma „Diversity and Inclusiveness: divergent treatment of neglected minorities as seen by students in Asia and Europe“, která se bude konat 13. února 2020 v Tokiu.

Počet míst pro naše studenty: 3

Nabídka je určena pro studenty bakalářského studia.

Konference pořádaná Josai Institute for Central European Studies se bude konat již pošesté a  Českou republiku by měl tentokrát reprezentovat student  z Univerzity Karlovy.  Pořadatel zajišťuje a hradí  letenky,  ubytování na 4 noci a stravné. 

Více informací naleznete zde a také pod tímto odkazem.

Zájemce prosíme o dodání následujících dokumentů v anglickém jazyce do středy 13. listopadu do 15:30 k rukám Anetě Höschlové, místnost 216, Hollar.

 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Motivační dopis
 • Životopis
 • Shrnutí plánované prezentace v rozsahu 1 strany (asi 600 slov)
 • Výpis studijních výsledků za celé studium
 • Potvrzení o jazykové způsobilosti (jazykový certifikát, potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy, případně vyznačené splněné zkoušky z AJ na transcriptu)

STIPENDIA NA UNIVERZITĚ V KOLÍNĚ NAD RÝNEM V ROCE 2020

Univerzita v Kolíně nad Rýnem nabízí 2-3 jednoměsíční stipendijní pobyty pro doktorandy nebo akademické pracovníky Univerzity Karlovy. Nástup u těchto pobytů je možný v období únor – prosinec 2020. ​​

Výše stipendia: doktorandi – 1.000,- EUR na měsíc

                             akademici – 1.500,- EUR na měsíc

Požadované přílohy:

 • vyplněná žádost Academic Visitor Application - pro doktorandy i akademiky (podpis proděkanky pro zahraniční styky zajišťuje OZS)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • strukturovaný životopis
 • předběžný příslib přijetí od pedagoga z univerzity v Kolíně nad Rýnem (u akademiků zvací dopis)
 • podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)
 • studijní průměr z předešlého studia (jen u doktorandů)

Zájemce o tento pobyt, prosíme o dodání všech požadovaných dokumentů na OZS k rukám Anety Höschlové, Hollar, kancelář 216, nejpozději do pondělí 18. listopadu 2019 do 16:30.

STIPENDIA NA UNIVERZITĚ V HAMBURKU V ROCE 2020

Univerzita Hamburk nabízí 10 jednoměsíčních stipendijních výzkumných pobytů pro doktorandy nebo akademické pracovníky Univerzity Karlovy. Nástup u těchto pobytů je možný v období únor - prosinec 2020.

Výše stipendia: doktorandi – 1.200,- EUR na měsíc (54 EUR na den)

                            akademici – 1.400,- EUR na měsíc (70 EUR na den)

Stipendia mohou být i kratší než měsíc, v tomto případě se stipendium odvíjí od denní sazby.

Požadované přílohy:

 • vyplněná žádost Academic Visitor Application - pro doktorandy i akademiky (podpis proděkanky pro zahraniční styky zajišťuje OZS)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • strukturovaný životopis (jen u doktorandů)
 • předběžný příslib přijetí od hamburského pedagoga (u akademiků zvací dopis)
 • podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (jen u doktorandů)
 • studijní průměr (jen u doktorandů)

Zájemce o tento pobyt, prosíme o dodání všech požadovaných dokumentů na OZS k rukám Anety Höschlové, Hollar, kancelář 216, nejpozději do pondělí 18. listopadu 2019 do 16:30.

STIPENDIA NA UNIVERZITĚ VÍDEŇ V ROCE 2020

Partnerská univerzita Vídeň nabízí 4 jednoměsíční stipendijní pobyty pro mladé vědce (tj. PhD studenty a post-doc pracovníky). Nástup u těchto pobytů je možný od poloviny února – prosince 2020. Ubytování si vybraní kandidáti musí zajistit sami. ​​

Výše stipendia: 1.000,- EUR na měsíc

Zájemci si musí předem dojednat svůj výzkumný pobyt s vídeňským akademickým partnerem (supervisorem), kterého lze nalézt na: http://www.univie.ac.at/organisation. Uchazeč se partnerovi představí a přiloží stručný životopis a popis plánovaného výzkumného pobytu. Uvede, že pokud bude Univerzitou Karlovou nominován, obdrží od Univerzity Vídeň měsíční stipendium. Zájemce si rovněž předem dojedná termín případného pobytu. Vědecký partner vystaví příslib přijetí (acceptance letter of a supervisor), který zájemce předloží společně s následujícími dokumenty v anglickém jazyce: 

 • application form
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • strukturovaný životopis
 • seznam publikací
 • stručná bibliografie vztahující se k výzkumnému tématu
 • podrobný popis výzkumného pobytu a jeho cíle
 • doporučující dopis z UK a studijní průměr z předešlého studia
 • předběžný příslib přijetí od vídeňského pedagoga (acceptance letter of supervisor)

Více informací naleznete zde.

Zájemce o tento pobyt, prosíme o dodání všech požadovaných dokumentů na OZS k rukám Anety Höschlové, Hollar, kancelář 216, nejpozději do pondělí 18. listopadu 2019 do 16:30.