Švýcarsko

Universität Basel VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZS 2019/2020 SE NETÝKÁ TÉTO UNIVERZITY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FSV

Podklady k žádosti o stipendium:

  • strukturovaný životopis v němčině
  • studijní záměr (motivační dopis) v němčině.
  • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině
  • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)
  • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)
  • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diploma supplement a kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)

Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu! Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.