Německo

Universität Bayreuth - NETÝKÁ SE AKTUÁLNÍHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Goethe Universität Frankfurt am Main NETÝKÁ SE AKTUÁLNÍHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Universität Leipzig - NETÝKÁ SE AKTUÁLNÍHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Universität Heidelberg NETÝKÁ SE AKTUÁLNÍHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Universität des Saarlandes - NETÝKÁ SE AKTUÁLNÍHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN - NETÝKÁ SE AKTUÁLNÍHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

UNIVERSITÄT BONN - NETÝKÁ SE AKTUÁLNÍHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN - NETÝKÁ SE AKTUÁLNÍHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrové řízení FSV

Podklady k výběrovému řízení na semestrální pobyty (ve dvojím vyhotovení!):

Podklady k žádosti o stipendium:

  • Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na: E-application
  • strukturovaný životopis v němčině
  • studijní záměr (motivační dopis) v němčině
  • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině
  • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)
  • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)
  • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diploma supplement a kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)

Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu! Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.

Podklady k žádosti o jazykový kurz: (ve dvojím vyhotovení!):