Mexiko

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

 • Web univerzity: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
 • Počet míst: 4 na jarní semestr
 • Důležité informace: RUK Mexiko
 • Požadovaný jazyk: Angličtina, španělština
 • Ve studijním plánu zřetelně uveďte, na který kampus se hlásíte.
 • Kampus Monterrey: Zájemci o studium ve španělštině musejí ještě před výjezdem úspěšně absolvovat on-line rozřazovací test pro pokročilý stupeň. Zájemci o studium v angličtině předloží TOEFL (ibt 79), IELTS (6,5) nebo oficiální potvrzení z fakultního jazykového centra či od kompetentního učitele o úrovni B2. Studijní průměr nesmí překročit 2,33.

Universidad Nacional Autónoma de México

Výběrové řízení na FSV

Podklady k výběrovému řízení (v češtině) ve dvojím vyhotovení:

 • vyplnit E-application
 • CV (uveďte e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK
 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.) pro jazyk, ve kterém budete studovat
 • kopie pasu
 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.