Jiné nabídky

Mezinárodní studentské fórum v Japonsku (Tokio)

 • 7. - 16. 2. 2018
 • 2 místa pro celou univerzitu
 • Téma: Disaster and movement of population: How to grasp and take an action for the movement of the population
 • Více informací zde

Deadline podávání přihlášek: Úterý 14.11. 2017 do 17:00

Přihlášky posílejte prostřednictvím e-mailu Anetě Höschlové (aneta.hoschlova@fsv.cuni.cz). Není třeba je nosit osobně.

Přihláška musí obsahovat:

 • Kopii pasu
 • Pasovou fotografii ve formátu (JPG/JPEG)
 • Motivační dopis (maximálně 1000 slov)
 • Zároveň s podáním přihlášky je nutné vyplnit E-Application
 • Do e-mailu také prosím uveďte váš emergency kontakt a případné alergie či zdravotní omezení, o kterých chcete organizátory informovat

 

Basilej

Vzhledem k tomu, že nebylo využito místo na pobyt v Basileji na letní semestr 2017/2018, nabízíme možnost se dodatečně na tento pobyt přihlásit.

Zájemce o tento pobyt, prosíme o zaslání požadovaných dokumentů Ing. Dominice Formánkové na Oddělení Zahraničních Styků FSV UK do 15. listopadu 2017.

Web univerzity: University of Basel

Požadované přílohy:

 • strukturovaný životopis v němčině
 • vyplněný formulář
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině.
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)
 • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)
 • kopie maturitního vysvědčení s překladem (neověřená)
 • kopie občanského průkazu nebo pasu

 

Vídeň

Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-doktorandy na Univerzitě Vídeň v roce 2018.

Výše jednoměsíčního stipendia pro mladé vědce činí 1.000 EUR.

Pobyty na Univerzitě Vídeň lze uskutečnit od 1. března do 1. listopadu 2018.

 • Ubytování si musí nominovaní kandidáti zajistit sami.
 • Informace k ubytovacím možnostem ve Vídni jsou k dispozici zde.

Více informací o stipendijních možnostech naleznou uchazeči v přiloženém informačním listu, který je zároveň přihlašovacím formulářem, a v Research grants for young researchers within the partnership agreement with the University of Vienna. 

Zájemci o pobyt odevzdají vyplněné dokumenty spolu s dalšími požadovanými dokumenty na OZS Ing. Dominice Formánkové do 20. 11. 2017 do 15:00 hod.

Kolín

Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy na Univerzitě Kolín na Rýnem v roce 2018.

Výše jednoměsíčního stipendia pro doktorandy činí 750 EUR.

Počet míst: 3

Požadované dokumenty:

 • Vyplněný Academic Visitor Application
 • Strukturovaný životopis
 • Předběžný příslib přijetí od kolínského vysokoškolského pedagoga
 • Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině

Zájemci o pobyt odevzdají požadované dokumenty na OZS Ing. Dominice Formánkové do 20. 11. 2017 do 15:00 hod.

Hamburk

Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-doktorandy na Univerzitě Hamburk v roce 2018.

Počet míst: 5

Doktorandi budou moci nastoupit svůj pobyt se souhlasem hamburského pedagoga kdykoliv během roku 2018, nejdříve však od druhé poloviny dubna 2018.

Stipendium bude vyplaceno bankovním převodem - uchazeči vyplní v Academic Visitor Application své bankovní spojení.

Požadované dokumenty:

 • Vyplněný Academic Visitor Application
 • Strukturovaný životopis
 • Předběžný příslib přijetí od kolínského vysokoškolského pedagoga
 • Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině

Zájemci o pobyt odevzdají požadované dokumenty na OZS Ing. Dominice Formánkové do 20. 11. 2017 do 15:00 hod.