Jiné nabídky

Stipendium ke studiu v Čínské lidové republice v akademickém roce 2018/2019

Čínská vláda nabízí v rámci iniciativy 16+1 českým zájemcům 58 stipendijních míst ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2018/2019, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2018/2019.

Čínská strana stipendistům v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma výuku, ubytování v univerzitním kampusu, měsíční kapesné a zdravotní pojištění. Veškeré další nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami (MŠMT tyto náklady neproplácí).

Podrobné informace o podmínkách této stipendijní nabídky jsou k dispozici na stránkách China Scholarship Council

Informace o podávání žádosti - PDF

Podmínky pro žadatele:

 • Žadatelé musejí být občany České republiky. Podmínkou je také dobrý zdravotní stav.

Vzdělání a věkový limit:

 • Žadatelé o „undergraduate program“ musejí mít maturitu (maturitní vysvědčení) a musejí být mladší 25 let.
 • Žadatelé o „master ́s program“ musejí mít bakalářský titul a musejí být mladší 35 let.
 • Žadatelé o „doctoral program“ musejí mít magisterský titul a musejí být mladší 40 let.
 • Žadatelé o „general scholar program“ musejí mít ukončené alespoň dva roky vysokoškolských studií (v bakalářském studiu) a musejí být ve věku do 45 let.
 • Žadatelé o „senior scholar program“ musejí mít nejméně magisterský titul a musejí být ve věku do 50 let.

Seznam požadovaných dokumentů:

 • vyplněný formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia"
 • originál nebo notářsky ověřená kopie výpisu zkoušek (Academic Transcript) s razítkem fakulty a podpisem zodpovědné osoby/v případě uchazečů o bakalářský studijní program, kteří ještě nejsou studenty vysoké školy, odevzdávají tuto ověřenou kopii minimálně 2 posledních vysvědčení
 • stručný studijní či výzkumný plán v angličtině (max. 1 strana A4), součástí studijního plánu je také motivace ke studiu (max. 1 odstavec)
 • strukturovaný životopis

Dokumenty se odevzdávají v jednom provedení, seřazené v uvedeném pořadí, NESEŠITÉ, v obálce formátu A4. Není třeba je vkládat do rychlovazačů.

Výše uvedenou dokumentaci prosím doručte nejpozději do 19. února 2018 do 15 hod. na poštovní adresu:

Mgr. Marie Taltynová
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
Na obálku napište „Stipendia ČLR“.

Nabídka stipendií pro PhD studenty - Schnabel Stiftung

Dovolujeme si Vás upozornit na dodatečné nabídky 4 stipendií Schnabel Stiftung od partnerské univerzity Hamburg.

Stipendium je ve výši 800 EUR na měsíc a je udělováno na 4 měsíce.

Deadline pro nominace studentů byl v Hamburku již v listopadu, dohodli jsme se tedy, že budeme nominovat PhD studenty na vědecké/výzkumné pobyty. Nebudou tedy přijati jako studenti se studentskými výhodami, ale jako researchers.

Pobyt je možné zahájit v termínu duben – květen (případně červen)

Doktorandi si musí zajistit souhlas od pedagoga Uni Hamburg, že je přijímá a bude se jim věnovat po dobu pobytu.

Jelikož Hamburg chce, abychom jim zaslali nominace nejpozději 6 – 8 týdnů před plánovaným zahájením pobytu, měl by pobyt začít nejdříve v druhé polovině dubna.

Požadované materiály:

 • motivační dopis v němčině či angličtině
 • CV v němčině či angličtině
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia s německým či anglickým překladem, kopie Diploma Supplement
 • doporučující dopis pedagoga příslušné fakulty UK v němčině či angličtině
 • akceptační dopis od pedagoga UNI Hamburg
 • vyplněný formulář: Formulář

Termín dodání přihlášek na FSV Oddělení Zahraničních Styků, Dominice Formánkové, je 23. 2. 2018

Studijní stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.

 • Stipendium ve výši 600 € měsíčně udělované od 1. 10. 2018 do 28. 2. 2019
 • Úhradu semestrálního poplatku za studium
 • Úhradu případné vratné kauce za bydlení
 • Bezplatnou účast na dvou seminářích (na počátku a konci studijního pobytu), kde se schází stipendisté, předsednictvo a další členové GFPS z Čech, Německa, Polska a Běloruska (účast je povinná)
 • Osobní asistenci při zařizování pobytu a začlenění do tzv. Stadtgruppe fungující v daném univerzitním městě. Již před odjezdem je v místě studia k dispozici německý student (člen Stadtgruppe), který stipendistovi pomůže s potřebnou administrativou, po příjezdu s poznáváním města apod.

Podmínky, které musí uchazeči splňovat:

 • student denního studia české VŠ
 • věk maximálně 30 let
 • zájem o kulturní spolupráci v rámci střední Evropy
 • komunikativní znalost německého jazyka
 • (min. B1)
 • české občanství

Ostatní důležité informace

Formulář pro přihlášení

Termín pro podávání přihlášek: 20.3.2018

2nd Walailak University Cultural Camp 2018 - Thajsko

S potěšením vám představujeme 2. kulturní tábor Walailak University 2018 (WUCC2018) na téma "In Honour of HRH Princess Chulabhorn Walailak: Cultures without Borders". Kemp se bude konat od 16. do 23. června 2018 na univerzitě Walailak, v provincii Nakhon Si Thammarat a Bangkoku v Thajsku.

Cílem WUCC2018 je propagace globální sítě studentů mezi 160 mezinárodními účastníky (100 non-thajských občanů a 60 thajských studentů z univerzity Walailak). Během osmidenního programu budou mít účastníci kempu možnost prozkoumat provincii Nakhon Si Tammarat, historické město na východní části jižního Thajska a Bangkok, hlavní město Thajska, sdílet svoji vlastní kulturu, zapojit se v různých aktivitách mezi světovou mládeží, a užívat si každý okamžik ve společnosti zajímavých lidí.

Účastníci kempu musí být vysokoškolští studenti nebo absolventi v jakémkoli studijním programu, ne starší než 30 let a schopni dobře komunikovat v angličtině. Podrobnosti WUCC2018 a online aplikace naleznete zde.

Výhody pro účastníky tábora:

 • Bezplatné ubytování
 • Jídlo zdarma
 • Bezplatná přeprava z / na letiště a během programu
 • Zdarma jednosměrná jízdenka z provincie Nakhon Si Thammarat do Bangkoku dne 20. června 2018

Účastníci tábora sami zodpovídají pouze za:

 • Zpáteční letenky do Thajska na mezinárodní letiště Suvarnabhumi nebo mezinárodní letiště Donmueang
 • Jednosměrné letenky z Bangkoku, mezinárodního letiště Donmueang na letiště Nakhon Si Thammarat dne 16. června 2018
 • Úrazové a zdravotní pojištění

Přihlášky zasílejte do 15. března 2018. Seznam úspěšných uchazečů bude ohlášen na stránce Facebook (https://www.facebook.com/ciawalailak/) do 1. května 2018.

Climate Change, Energy and Environmental Protection, and Intellectual Property Rights and China.

Dovolujeme si Vás informovat o letní škole v Číně, kterou pravidelně pořádá několik severoamerickych a evropských univerzit a výzkumných center ve spolupráci s čínskými vysokými školami (výčet všech zainteresovaných univerzit a organizací naleznete níže v anglickém textu).

Témata letní školy 2018 jsou Klimatické změny a ochrana životního prostředí a Práva spojená s duševním vlastnictvím a patenty (vztahujícím se nejen na nejnovější technologie), v anglickém originále Climate Change, Energy and Environmental Protection, and Intellectual Property Rights and China

Jedná se o multidisciplinární program určený účastníkům, kteří se zabývají jak přírodními vedami a technickými disciplínami, tak i ekonomikou, socialními studii a humanitními obory.

K účasti na letní škole se mohou přihlásit jak studenti, tak doktorandi a vyučující tak i profesionálové působící mimo akademickou sféru. Podmínkou účasti je dosažená hranice 18 let. Více informaci na našem webu www.summerlawinstitute.com

Letos se uskuteční v termínu od 7.července do 4.srpna 2018. Místo konání: Peking, Čína.
Příhlášky přijímáme do 31.března 2018 na emailové adrese info@summerlawinstitute.com

Přednášející pocházejí jak z oblasti akademické (jedná se o přední severoamerické, evropské a čínské profesory), tak i z praxe (představitelé mezinárodních vládních i nevládních organizací, zástupci diplomatického sboru zahraničních ambasád v Pekingu, činitelé z Evropské Delegace, zástupci soukromých podniků a firem, soudci patentových tribunalů, vyjednavači na poli ekologických kvot). 

Letní škola současně nabízí také platformu, díky níž se setkávají účastníci z Evropy, obou Amerik, Afriky a Asie, a vyměňují si zkušenosti, navazují kontakty atd. Část frekventantů programu tvoří pravidelně také profesionálové, kteří přicházejí z praxe (VŠ učitelé, kteří si chtějí rozšířit znalosti; odborníci z nevládních organizací, z průmyslového sektoru a státní správy; novináři zabývající se problematikou klimatických změn & obnovitelné energie & duševního vlastnictví & nových ekonomik). 

Vzhledem ke svému multi-disciplinárnímu zaměření je LŠ určená budoucím (i současným) právníkům, ekonomům, odborníkům v oblasti společenských věd (politologie, mezinárodní vztahy, teritoriální vztahy), ale i technikům a odborníkům v oblasti přírodních věd a ekologie. Naši panelisté a vyučující pocházejí z oborů napříč spektrem a Letní škola je multidisciplinární. 

Díky účasti na LŠ mají absolventi, vedle mnoha dalších služeb, asistencí a výhod, nárok získat stáž/pracovní pozici v kancelářích mezinárodních organizací a institucí, zastupitelských úřadech EU, obchodních komorách, či zahraničních firmách a mezinárodních advokátních kancelářích , které s naší letní školou spolupracují.

Na Vaše případné dotazy týkající se jak logistiky tak I odborné stránky program odpoví náš tým letní školy na e-mailu info@summerlawinstitute.com . Na stejný e-mail zasílejte také přihlášky, a to do 31.března 2018. Komunikačním jazykem je výhradně angličtina.

Informační brožura

Nabídka stáže v Evropské Komisi

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce stáže v Evropské komisi, na které je možno podávat přihlášky od 4. do 31. ledna 2018 (do 12:00).

Stáže jsou placené, pětiměsíční, probíhají ve dvou turnusech – od října do února (aktuální přihlášky) a od března do července – a odehrávají se hlavně v Bruselu nebo v Lucemburku.

Stáže jsou zaměřeny na široké spektrum oborů, od jazyků, přes státní správu, zemědělství, vědu, obchod, umění až např. po právo.

Humboldt-Universität zu Berlin - Master of Arts (M.A.) – Britská studia

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce, kterou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo od Humboldt-Universität zu Berlin (Spolková republika Německo) ve věci nabídky bezplatného studia.

Studijní program: Master of Arts (M.A.) – Britská studia (British Studies)

Studium je určeno pro absolventy/absolventky vysokých škol všech oborů s velmi dobrými znalostmi anglického jazyka. Studium začíná zimním semestrem 2018 (od října 2018) a zahrnuje semináře z oblasti britského práva, hospodářství, politiky, dějin, literatury a kultury. Interdisciplinární studium zahrnuje tříměsíční povinnou praxi ve Velké Británii, sepsání závěrečné práce, projektové semináře a rozmanité činnosti ve spolupráci s mezinárodními docenty/docentkami a studujícími. Všechny semináře jsou v anglickém jazyce. Studium je bezplatné.

Termín pro podání žádosti: 30. 4. 2018

Formulář pro zájemce a další informace ke studiu na webové stránce: https://www.gbz.hu-berlin.de/ma-british-studies

Případní zájemci se mohou obrátit přímo na kontaktní osobu:

Catherine Smith, Großbritannien-Zentrum

Tel.: (030) 2093 99040

E-Mail: gbz@gbz.hu-berlin.de

USA - University of Nebraska - Lincoln

The Paul Robitschek Scholarship

Každoroční stipendium je určené českým a slovenským studentům VŠ, kteří v jeho v rámci absolvují dvousemestrální studium na University of Nebraska-Lincoln (Nebraska, USA).

Stipendium pokryje: 

 • Cestu z ČR do USA (Lincoln, Nebraska)
 • Školné a univerzitní poplatky, ubytování a stravu, učebnice
 • Zpáteční cestu z USA do ČR
 • Web Univerzity: University of Nebraska, Lincoln

Požaduje se výborná znalost angličtiny, ochota komunikovat s koordinátorem programu a pracovat na částečný úvazek v kampusu univerzity.

Kandidát musí mj. prokázat dostatečnou akademickou způsobilost a zájem o politické, ekonomické a kulturní dění v USA.

Termín pro přihlášky je vždy 1. března pro následující akademický rok. Bližší informace lze nalézt na stránkách: Cost & Scholarships, How to apply

Zájemci o stipendium se hlásí samostatně na výše uvedeném odkazu.

Vídeň - Stáž pro studenty v úseku OBSE

Stálá mise ČR při OSN, OBSE a dalších mezinárodních organizacích ve Vídni na základě memoranda mezi MZV ČR a UK nabízí studentům Univerzity Karlovy možnost ucházet se o stáž na úseku OBSE v termínu 16. dubna - 20. července 2018.

FSV bude nominovat kandidáty, kteří postoupí do dalších kol výběrového řízení. Závěrečného kola výběrového řízení se ujme Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Nabídky mohou využít pouze studenti české státní příslušnosti, prezenční formy studia a trestně bezúhonní, přičemž se preferují studenti vyšších ročníků (alespoň dokončující bakalářské studium).

Uchazeči musí zaslat následující dokumenty:

 • strukturovaný životopis v AJ
 • motivační dopis v AJ (max. 1 normostrana)
 • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • mezinárodní certifikát z angličtiny – úroveň C1 (případně potvrzení jazykové způsobilosti z KJP FSV)

V rámci výběrového procesu bude kandidát kromě telefonického pohovoru pověřen zpracováním úkolu (typu shrnutí dokumentu v angličtině, zpracování návrhu vystoupení apod.)

Uchazeči odešlou všechny dokumenty elektronicky v jednom PDF dokumentu nejpozději do pondělí, 22. ledna 2018 Dominice Formánkové na email: dominika.formankova@fsv.cuni.cz

Podrobnější informace naleznete zde: Informace o stáži a požadavky

Stipendia francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech, zejména v následujících oblastech:

 • Přírodní vědy a vědy o Zemi
 • Exaktní a inženýrské vědy
 • Ekonomické a právní vědy
 • Humanitní a společenské vědy
 • Lékařství

Uzávěrka podávání žádostí: 16. března 2018

Bližší informace o stáži a podávání přihlášek zde: Stipendia francouzské vlády

Studium na Literárním institutu A. M. Gorkého v Moskvě

Literární institut A. M. Gorkého (Literaturnyj institut imeni A. M. Gor´kogo) v Moskvě přijímá občany České republiky do denního i dálkového studia i do aspirantury, a to jak na vlastní náklady, tak i do bezplatného studia v rámci kvóty financované z rozpočtu Ruské federace. Uchazeči musí předložit ukázky svých tvůrčích prací z některé z těchto oblastí: poesie, próza, literární kritika, dramaturgie, publicistika, dětská literatura, umělecký překlad.

Bližší informace najdete v příloze a na webové stránce Literárního institutu

Další informace v ruském jazyce: 

 1. Literaturnyj institut imeni A. M. Gor´kogo
 2. Kreativní semináře

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ

Rádi bychom Vás upozornili na aktuální stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury.

Na webové stránce www.btha.cz najdete v rubrikách "Stipendia" a "Granty" mj. následující programy, do kterých se mohou v roce 2018 zapojit i zájemci z ČR:

- stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro studenty, pedagogy a vědce z ČR (termín žádostí: 20.4.2018),

- program podpory česko-bavorských akademických projektů (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, příprava projektů - žadatelem musí být bavorská VŠ),

- program podpory studijních, přednáškových a vědeckých pobytů v České republice a v Bavorsku (žadatelem musí být bavorská VŠ).

Prosíme předejte tyto informace případným zájemcům z řad studentů, pedagogů, akademických pracovníků a managementu VŠ.

Vaše dotazy rádi zodpoví v českém, německém nebo anglickém jazyce. Dotazy směřujte přímo na níže uvedený sekretariát.
 

Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur

Universitätsstr. 31

93053 Regensburg

Tel. (0049) 0941/943 - 5315

sekretariat@btha.de

www.btha.de