Jiné nabídky

MĚSÍČNÍ STIPENDIA PRO MLADÉ VĚDCE

Meziuniverzitní dohody s rakouskými univerzitami se týkají především měsíčních stipendií pro mladé vědce (PhD studenty a post-doc pracovníky) a obdobných vědecko-pracovních výjezdů. 

Minimální požadované dokumenty:

 • strukturovaný životopis
 • seznam publikací
 • stručnou bibliografii vztahující se k výzkumnému tématu
 • podrobný popis výzkumného pobytu a jeho cíle
 • doporučující dopis z UK

Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Ing. Dominice Formánkové (kancelář č. 217), uchazeč vyplní následující E-application.

Vídeň

Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-doktorandy na Univerzitě Vídeň v roce 2018.

Výše jednoměsíčního stipendia pro mladé vědce činí 1.000 EUR.

Pobyty na Univerzitě Vídeň lze uskutečnit od 1. března do 1. listopadu 2018.

 • Ubytování si musí nominovaní kandidáti zajistit sami.
 • Informace k ubytovacím možnostem ve Vídni jsou k dispozici zde.

Více informací o stipendijních možnostech naleznou uchazeči v přiloženém informačním listu, který je zároveň přihlašovacím formulářem, a v Research grants for young researchers within the partnership agreement with the University of Vienna. 

Zájemci o pobyt odevzdají vyplněné dokumenty spolu s dalšími požadovanými dokumenty na OZS Ing. Dominice Formánkové do 20. 11. 2017 do 15:00 hod.

Kolín

Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy na Univerzitě Kolín na Rýnem v roce 2018.

Výše jednoměsíčního stipendia pro doktorandy činí 750 EUR.

Počet míst: 3

Požadované dokumenty:

 • Vyplněný Academic Visitor Application
 • Strukturovaný životopis
 • Předběžný příslib přijetí od kolínského vysokoškolského pedagoga
 • Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině

Zájemci o pobyt odevzdají požadované dokumenty na OZS Ing. Dominice Formánkové do 20. 11. 2017 do 15:00 hod.

Hamburk

Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-doktorandy na Univerzitě Hamburk v roce 2018.

Počet míst: 5

Doktorandi budou moci nastoupit svůj pobyt se souhlasem hamburského pedagoga kdykoliv během roku 2018, nejdříve však od druhé poloviny dubna 2018.

Stipendium bude vyplaceno bankovním převodem - uchazeči vyplní v Academic Visitor Application své bankovní spojení.

Požadované dokumenty:

 • Vyplněný Academic Visitor Application
 • Strukturovaný životopis
 • Předběžný příslib přijetí od kolínského vysokoškolského pedagoga
 • Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině

Zájemci o pobyt odevzdají požadované dokumenty na OZS Ing. Dominice Formánkové do 20. 11. 2017 do 15:00 hod.