Erasmus+ školení zaměstnanců

Erasmus+ školení zaměstnanců

Program podporuje profesní rozvoj zaměstnanců formou odborného kurzu, stínování zaměstnance na příslušném pracovišti či náslechů přednášek na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Informace a formuláře pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Evropské kanceláře RUK zde 

Minimální délka školení zaměstnanců jsou 2 po sobě jdoucí pracovní dny. Celková délka trvání školení nesmí překročit 2 měsíce. 

Pobyt na konferenci není možné brát jako výjezd na školení. Z prostředků Erasmus+ nelze hradit registrační poplatky.

 

FINANČNÍ PODPORA

PŘED ODJEZDEM

Pokyny pro outgoing                   Mobility Agreement

Pokyny pro incoming                  Účastnická smlouva

PO NÁVRATU

Vyjíždějící zaměstnanec se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje vyplnit online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool a předložit po ukončení školení: 

Confirmation of Erasmus+

Závěrečná zpráva

Agenda cestovních příkazů a vyúčtování přešla od 1.1. 2016 pod správu Ekonomického oddělení.

KOORDINÁTOŘI NA INSTITUTECH FSV UK

Koordinátoři programu Erasmus+ na jednotlivých institutech FSV UK zde