Zápis na dálku

Zápis na dálku

Jak na distanční (dálkový) zápis

V případě, že nechcete k zápisu do studia využívat osobní návštěvu, je možné se zapsat tzv. na dálku. 

K zápisu na dálku je možné přistoupit až tehdy, když splníte podmínku pro přijetí: doložíte, že jste získali požadovaný stupeň předchozího vzdělání, a to nejpozději do 30. 09. 2021.

V případě maturity nebo státní závěrečné zkoušky v září, nebo pokud žádáte o uznání zahraničního vzdělání a o Vaší žádosti nebylo do konce září rozhodnuto, je termín zápisu posunut až do 22. 10. 2021.

Zápis na dálku probíhá v následujících krocích:

  1. doložit dosažené vzdělání - viz. Jak doložit vzdělání v případě, že se zapisujete na dálku
  2. zkontrolovat, že dosažené vzdělání bylo zaevidováno - viz. Jak zkontrolovat, že bylo moje vysvědčení/diplom zaevidováno
  3. zapsat se do studia na dálku - viz. Jak se zapsat na dálku
  4. zařídit si ISIC nebo průkaz studenta v jednom z výdejních center, více podrobností o průkazech zde.

1. Jak doložit vzdělání v případě, že se zapisujete na dálku

  1. Doručte nám poštou nebo osobně úředně ověřenou kopii diplomu nebo maturitního vysvědčení, případně originál potvrzení o absolvování vysoké školy na adresu fakulty: Studijní oddělení FSV UK, Smetanovo nábřeží 6, 110 00 Praha 1. 
  2. Pokud jste absolvovali zahraniční školu, je třeba zažádat o uznání zahraničního vzdělání. Podrobnosti o tomto postupu naleznete zde.
  3. Pokud máte na FSV UK aktivní bakalářské studium, Vaše dosažené středoškolské vzdělání si ověříme sami. V případě, že jste na FSV UK či jiné fakultě UK absolvovali bakalářské studium a zapisujete se do navazujícího magisterského studia, opět si Vaše vysokoškolské (bakalářské) vzdělání ověříme v SIS sami. Napište nám tuto skutečnost na e-mail prijimacky@fsv.cuni.cz. Uveďte Vaše jméno, studijní obor a rok absolvování studia. V ostatních případech je nutné vzdělání doložit.

2. Jak zkontrolovat, že bylo moje vysvědčení/diplom zaevidováno

To, že bylo Vaše předchozí vzdělání doloženo a zaevidováno, zjistíte v detailu Vaší elektronické přihlášky v Průběhu PŘ.
Pokud u své přihlášky uvidíte “přijat/a”, znamená to, že Vaše vzdělání bylo zaevidováno a můžete tak přistoupit k samotnému zápisu do studia.

3. Jak se zapsat na dálku (distančně)

V Průběhu PŘ ve své webové přihlášce si podejte elektronickou žádost (Průběh PŘ – Žádosti). Zvolte její typ - jedná se o žádost o distanční formu zápisu, napište stručné odůvodnění a stáhněte si tento dokument, kde najdete zápisový list, imatrikulační slib a poučení o bezpečnosti práce. Dokumenty vytiskněte, vyplňte, podepište a vložte jejich scan nebo čitelnou fotografii jako přílohu (jako jeden dokument) k této žádosti a žádost odešlete.

Vaše žádost poté bude zpracována během následujících pracovních dní, pokud splňujete všechny podmínky k zápisu. Pokud podáte žádost o distanční zápis předtím, než nám doložíte předchozí vzdělání, zápis Vašeho studia provede fakulta poté, co ověří předchozí vzdělání.

Zde najdete manuál pro distanční zápis.

Jak poznat, že zápis proběhl úspěšně?

To, že Váš zápis proběhl úspěšně a oficiálně jste se stal/a studentem/kou, poznáte tak, že Vaše žádost o distanční zápis v elektronické přihlášce je schválená. Zároveň Vám přijde od studijního oddělení e-mail s informací, že zápis proběhl úspěšně.

Jak získat přístup do Studijního informačního systému (SIS)

Do SIS lze přistupovat pomocí:

a) neověřeného hesla

přístupové údaje do SIS již máte, pokud jste se přihlásili do modulu Přijímací řízení po 1.5.2021. Přihlašovací jméno do SIS je Vaše číslo osoby, které najdete v sekci Osobní údaje u přihlášky nebo po najetí myší na své jméno v pravém horním rohu vedle tlačítka Odhlásit se. Heslo do SIS je stejné jako do přihlášky.

b) ověřeného hesla

O přístupové údaje prosím žádejte, ať osobně, či elektronicky, až poté, co Vám aktivujeme studium. Pokud je již máte z předchozího studia, tak to samozřejmě není potřeba a tento krok můžete přeskočit. Prezenčně to lze ve výdejním centru Univerzity Karlovy, kde vám vystaví rovnou studentskou kartu spolu s přístupovými údaji do SIS.

Online můžete zažádat o přístupové údaje v tzv. Veřejné poradně Studijního informačního systému (téma: Distanční zápis - získání přístupových údajů). 

Číslo osoby zjistíte ve své webové přihlášce: průběh - karta Osobní údaje. Vygenerování přístupových údajů může v tomto případě trvat několik pracovních dní.