Rusko

Lomonosov Moscow State University

 • Studenti IMS mají přednost, nicméně hlásit se mohou studenti ze všech institutů
 • Web univerzity: Lomonosov Moscow State University
 • Počet míst: není stanoven
 • Důležité informace: RUK Rusko
 • Požadovaný jazyk: angličtina, ruština (znalost ruštiny je výhodou, nikoliv podmínkou)
 • Výběrové řízení probíhá ve spolupráci s IMS, může se uskutečnit v jiný termín než výběrové řízení na OZS.

Podklady k výběrovému řízení (v angličtině nebo ruštině):

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • vyplnit E-application
 • vyplněná přihláška: PŘIHLÁŠKA
 • CV (uveďte e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě
 • doporučující dopis vyučujícího z katedry
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti (RJ) min. na úrovni B2 (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z katedry jazyků)
 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • kopie pasu
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (testy na TBC a HIV nejsou nutné)

 

St. Petersburg State University

 • Studenti IMS mají přednost, nicméně hlásit se mohou studenti ze všech institutů
 • Web univerzity: St. Petersburg State University
 • Počet míst: 2 semestrální nebo 1 roční
 • Důležité informace: RUK Rusko
 • Požadovaný jazyk: angličtina, ruština (znalost ruštiny je výhodou, nikoliv podmínkou)
 • Dohoda osvobozuje od placení školného, partnerská univerzita zdarma zajistí ubytování na kolejích, podle aktuální finanční situace může poskytnout stipendium.
 • Výběrové řízení probíhá ve spolupráci s IMS, může se uskutečnit v jiný termín než výběrové řízení na OZS.

Podklady k výběrovému řízení (v angličtině nebo ruštině):

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • vyplnit E-application
 • CV
 • Motivační dopis
 • Doporučující dopis vyučujícího z katedry
 • Studijní plán (nabídka předmětů zde)
 • Kopie cestovního dokladu (doba platnosti cestovního dokladu musí být minimálně 1,5 roku od začátku studentské výměny)
 • Potvrzení o jazykové zdatnosti (RJ/AJ v závislosti na požadovaných předmětech) min. na úrovni B2
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti v RJ:

          1. doklad o zdravotním stavu studenta s razítkem a podpisem praktického lékaře

          2. HIV test (není nutno odevzdávat na fakultě, stačí odevzdat přímo při vyplňování online přihlášky, ne starší tří měsíců)

          3. v případě ubytování na kolejích rentgen plic (není nutno odevzdávat na fakultě, stačí odevzdat přímo při vyplňování online přihlášky)

 • Výpis známek za celé studium
 • V případě předchozí návštěvy RF kopie víza (není nutno odevzdávat na fakultě, stačí odevzdat přímo při vyplňování online přihlášky