Peru

Universidad de Lima

 • Studium možné pouze na úrovni undergraduate, pouze ve španělštině.
 • Web univerzity: Universidad de Lima
 • Důležité informace: RUK Peru
 • Počet míst: 3 místa na semestr
 • Požadovaný jazyk: španělština
 • Infosheet

Výběrové řízení FSV

Uchazeči vyplní E-application a předloží na OZS Anetě Höschlové v češtině nebo angličtině ve dvojím vyhotovení:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od vyučujícího z katedry
 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – španělština (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy FSV nebo vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)
 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.