Ostatní země

Bulharsko

Sofia University St. Kliment Ohridsky

Kazachstán

Kazakh Ablai Khan University

Maďarsko

Eötvös Loránd University

Norsko

University of Oslo

Slovensko

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Slovinsko

University of Ljubljana

Srbsko

University of Belgrade

Ukrajina

Taras Shevchenko National University of Kyiv

 

Ivan Franko National University of Lviv

Výběrové řízení na FSV

Podklady k výběrovému řízení na semestrální pobyty uvedené výše odevzdávejte ve dvojím vyhotovení!

Podklady k žádosti odevzdávejte v anglickém jazyce (vyjma Slovenska):

 

  • Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na: E-application
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
  • doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK
  • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – jazyk dle požadavků konkrétní univerzity (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.), požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí.
  • Navíc všechny další dokumenty, které požaduje u dané univerzity rektorát