Letní školy

AKTUÁLNĚ: Letní škola AIPES v Praze

Organizace Fund for American Studies slaví letos výročí 25 svobody vzdělávání v Evropě. TFAS založila svůj první letní program, the American Institute on Political and Economic Systems (AIPES) v Praze v roce 1993. Tento program nyní zastřešuje Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky této úspěšné spolupráci prošlo programy TFAS během posledních 25 let více než 2500 studentů z 50 různých států. TFAS má tu čest oslavit své vlastní výročí ve spojení se stoletou oslavou Československa a 25. ročníkem nezávislosti České a Slovenské republiky.

AIPES je komplexní letní škola. Nabízí akademické přednášky v oborech konflikt management, politická ekonomie, politická filosofie a etika ve společnosti. Tyto kurzy jsou vyučovány americkými profesory. AIPES nabízí také dva workshopy: economics in transition and democracies in transition, které jsou vyučovány mezinárodními experty. Úspěšní absolventi programu obdrží 9 ECTS.

Více informací: www.tfasinternational.org

Datum: 7. - 31. 7. 2018. 

Kde: Praha

Počet míst pro studenty FSV: 4 (2 nejlepší kandidáti  získají plně hrazenou účast, 2 další kandidáti obdrží možnost zúčastnit se programu v plném rozsahu za poplatek 2000 Kč)

Při přihlašování není třeba dokládat znalost anglického jazyka, nicméně bychom případné zájemce rádi upozornili, že jazykem celého programu je angličtina a pro jeho úspěšné zvládnutí doporučujeme úroveň angličtiny C1.
 

Deadline přihlášek je v středa 4. dubna v 15:30. Požadované dokumenty se odevzdávají fyzicky Anetě Höschlové v kanceláři 217.

Zájemci předloží:

 • Motivační dopis (Statement of Purpose) v AJ
 • Životopis v AJ
 • Studijní výsledky ze SIS

Vybraní uchazeči poté budou muset do 16. dubna vyplnit online přihlášku a dodat další dokumenty, jedním z požadavků je doporučující dopis od akademika z FSV, o který je třeba zažádat s dostatečným předstihem.

AKTUÁLNĚ: Letní škola European Journalism Institute (EJI) v Praze

Letní škola EJI je nabízí příležitost pro vynikající studenty a profesionální novináře, aby se dozvěděli více o novinářství a problematice veřejné politikya zároveň načerpali praktické zkušenosti během jednoho týdne v Praze.

Letní škola EJI je pořádána americkou organizací The Fund for American Studies (TFAS) ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Letní škola zahrnuje ubytování, alespoň dvě jídla denně, mnoho významných osobností, přednášky, kulturní a sociální akce a příležitosti k profesnímu rozvoji a networkingu.

EJI poskytuje akademické zkušenosti, podporuje dialogy, které překračují hranice, a vytváří globální síť zodpovědných budoucích vůdčích osobností.

EJI propojuje studenty žurnalistiky a novináře z různých profesních prostředí. Účastníci ze Severní Ameriky, Evropy a Střední Asie budou zkoumat zásadní otázky související s etikou žurnalistiky, náboženským, konfliktními a obchodními zprávami. Rozmanité národnosti, náboženství a etnické skupiny, které jsou zastoupeny na EJI, dávají účastníkům příležitost vzájemně komunikovat, učit se a sdílet své zkušenosti způsobem, který bude prospěšný pro jejich vzdělávací a profesní rozvoj.

Datum: 15. - 21. července 2018

Kde: Praha

Počet míst pro FSV: 2 (jeden kandidát získá plně hrazenou účast, druhý kandidát v pořadí bude muset hradit poplatek 2000 Kč)
 

Deadline pro odevzdání níže uvedených dokumentů je pátek 13. dubna do 11:00 Anetě Höschlové v místnosti 217.

Zájemci předloží:

 • Motivační dopis (Statement of Purpose) v AJ
 • CV v AJ
 • Doporučující dopis od akademika z FSV v AJ
 • Výpis studijních výsledků ze SIS

Při přihlašování není třeba dokládat znalost anglického jazyka, nicméně bychom případné zájemce rádi upozornili, že jazykem celého programu je angličtina a pro jeho úspěšné zvládnutí doporučujeme úroveň angličtiny C1.

Nominovaní studenti budou muset poté do 1. 5. vyplnit online přihlášku a dodat další požadované dokumenty.

Více informací o programu: ZDE

 

 

Mezinárodní letní škola na Hong Kong Baptist University

Termín: 3. 7. - 3. 8. 2018

Hong Kong

Počet míst pro FSV: až 4

 • Hong Kong Baptist University nabízí 1 místo pro studenta/ku bakalářského programu UK FSV.
 • Podmínky účasti ve výběru: bakalářský program, studijní průměr do 2,00, doklad o znalosti anglického jazyka, nejlépe TOEFL certifikát (min. 550 (paperbased), 80 (internet-based)) nebo IELTS (min. požadavek 6,0).
 • Letní škola nabízí přes 30 kurzů z široké nabídky oborů: Business, Communication, Economics, English, Film, Finance, History, Journalism, Marketing, Religion, Science and Sociology.
 • Letní škola je hodnocená do 6 ECTS kreditů. Každý kurz je hodnocen 2 ECTS kredity. V rámci možností nabízených studijním plánem (a po dohodě s garantem studia) mohou být studentovi na FSV UK uznány.
 • Studenti dále mají možnost zúčastnit se doprovodného programu kulturních a společenských aktivit.
 • Ubytování: studenti budou ubytovaní ve dvoulůžkových pokojích přímo v kampusu univerzity
 • Předpokládané náklady jsou vyčíslené v příloze níže. Vybraný uchazeč si může zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK.
 • Kompletní informace

Termín přihlašování do: pátku 2. 2. 2018 do 11:00. Ústní pohovory proběhnou ve čtvrtek 8. 2. dopoledne.

Informace o přihlašování a potřebných dokumentech viz mezifakultní dohody zde

V případě výběru bude student/ka požádán/a o urychlené dodání následujících dokumentů:

 • Application of Enrollment (obdržíte od koordinátorky)
 • Imigrační formulář 
 • Výpis z bankovního účtu, který ověří dostatek finančních prostředků pro získání víz 
 • 2 kopie cestovního pasu
 • 3 fotografie pasového formátu

Jarní škola

Jarní školy v rámci mezifakultních dohod

West Point Military Academy, West Point, NY
Konference na téma "Making Ripples"
21. - 25. 3. 2017

Počet míst: 1 
Organizátor uhradí vybranému studentovi veškeré náklady, včetně letenky, ubytování, místní dopravy a stravy.

Termín odevzdání přihlášek: 25. 10. 2017
Informace o přihlašování zde

Určeno primárně studentům 3. ročníku bakalářského studia nebo 1. ročníku magisterského studia

LETNÍ ŠKOLY VE WASHINGTONU, D.C., USA 2018

Americká nadace The Fund for American Studies nabízí v termínu 2. 6. - 27. 7. 2018 třem studentům FSV osmitýdenní studijní pobyt na následujících letních školách na George Mason University ve Washingtonu, D.C. (GMU):

Součástí letní školy jsou jsou i odborné stáže v rozsahu přibližně 30 hodin týdně.

Nadace hradí studentům školné, letenku a ubytování v kampusu na George Mason University. Studenti si sami finančně kryjí stravování, kapesné, zdravotní pojištění, víza a výdaje spojené s výukou (skripta apod.), lze si však požádat o příspěvek z Fondu mobility.

Podmínky účasti ve výběru: občané České republiky studující na FSV, studijní průměr do 2,00, ukončení nejméně čtyř semestrů studia do června 2018 a certifikátem doložená znalost angličtiny (TOEFL: a minimum score of 88 on the internet based exam, 230 + on the computer based exam, or 570 + on the paper-based exam; IELTS: A minimum score of 6.5 on the academic exam; Pearson Academic Test of English: A minimum score of 59; SAT I Critical Reading/ACT-English: A minimum score of 450 or higher on the SAT I critical reading section or an ACT-English score of 20 or higher).

Termín odevzdání přihlášek: 25. 10. 2017
Informace o přihlašování zde

 

Letní školy

Letní školy v rámci mezifakultních dohod

Hong Kong

 • Mezinárodní letní škola na Hong Kong Baptist University

USA

 • AIPES/ FSV UK (LŠ v Praze)
 • Přihláška - Praha
 • Global Institute for Leadership and Civic Development v Raleigh, Severní Karolína

Praha

 • AIPES/ FSV UK (LŠ v Praze)
 • Global Institute for Leadership and Civic Development v Praze
 • The Missouri School of Journalism, The University of Missouri (LŠ v Praze, výběr studentů v gesci IKSŽ)
 • Intercultural Studies Summer Programme (LŠ v Praze)

Rusko

Studenti FSV UK získají 20% slevu na školné (Kurz za 4 ECTS je nabízený za $480 + poplatek za ubytování)

Řecko

 • Summer Seminar on Nationalism, Religion and Violence in Europe (FSV, IHU, LSEE, PRIO)

Výběr studentů pro letní program na FSV v gesci IMS