Mezivládní dohody

Aktuálně!

Aktuální výběrové řízení: OZS FSV UK si Vás dovoluje informovat o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

Přesné informace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na stránkách Domu Zahraniční Spolupráce MŠMT ČR

Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující dokumenty: 

  1. Přihlášku potvrzenou fakultou (návrh na vyslání/žádost o přiznání stipendia)
  2. Studijní záměr
  3. Studijní průměr

Vyplněné přihlášky a další dokumenty zájemci doručí Ing. Dominice Formánkové na OZS do následujících dat:

  • do 18.10. 2017: Rusko
  • do 8.12. 2017: Čína, Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Švédsko, Itálie a Řecko
  • do 13.2.2018: Slovensko

Mezivládní dohody

Pobyty jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR, a jsou nabízeny pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí.

Tyto pobyty lze rozdělit do dvou kategorií:

a) Rozpis kvót
Rozpis provádí každoročně MŠMT, počet přidělených míst na jednotlivých školách se každý rok liší. Místa nabízená UK se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje RUK. Studenti se mohou hlásit do výběrového řízení prostřednictvím OZS.

b) Výběrová řízení

Konkurz, který organizuje AIA nebo příslušné velvyslanectví. Termíny se různí. Student se hlásí ke konkurzu jako fyzická osoba přímo na AIA. Musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou (zařídí OZS).

Rozpis kvót

Potvrzení na formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia získají studenti na zahraničním oddělení FSV. Prosíme studenty, aby předtím vyplnili E-application

Výběrová řízení

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům, podklad k přihlášce a podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce. http://www.dzs.cz/cz/akademickainformacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Potvrzení na formulář Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia můžete získat v úředních hodinách na Oddělení zahraničních styků, Dominika Formánková (Hollar, kancelář 217). Předtím je nutné vyplnit tento E-form.

Vyplněné formuláře a jiné požadované dokumenty odevzdají uchazeči do sídla Akademické Informační Agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Dominika Formánková dává pouze potvrzení.  

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2018/2019

Země

Termín odevzdání přihlášek

Země

Termín odevzdání přihlášek

ALBÁNIE

15.12.2017

MONGOLSKO

15.12.2017

BELGIE – Francouzské společenství

29.12.2017

NĚMECKO - Bavorsko

1.12.2017

BULHARSKO

Prodloužení uzávěrky
do 15. 2. 2018

pro čísla článku 10 a 5!

NĚMECKO - stipendia DAAD

15.11.2017 a 1.5.2018

ČÍNA

8.12.2017

PERU

10.11.2017

EGYPT

12.12.2017

POLSKO

18.1.2018

ESTONSKO

Hostitelem stanovené datum

PORTUGALSKO

Duben 2018

FRANCIE

*

RAKOUSKO - Aktion

31.10.2017 a 15.3.2018

ITÁLIE

---

RUMUNSKO

Prodloužení uzávěrky
do 15. 2. 2018

pro číslo článku 12!

IZRAEL

23.11.2017

RUSKO

31.10.2017

JAPONSKO

Bude upřesněno

ŘECKO

12.1.2018

KOREJSKÁ REPUBLIKA

*

SLOVENSKO

23.2.2018

LITVA

Hostitelem stanovené datum

ŠPANĚLSKO

*

LOTYŠSKO

15.12.2017

ŠVÝCARSKO

16.11.2017

MAĎARSKO

Prodloužení uzávěrky
do 23. 1. 2018

pro číslo článku 8!

UKRAJINA

15.12.2017

MAKEDONIE

12.12.2017

VIETNAM

*

MEXIKO

---

 

 

Užitečné odkazy

Akademická agentura AIA