Mezifakultní dohody

Aktuálně: Dovýběry na ZS 2018/2019

Výběrové řízení na LS 2018/2019 bude vyhlášeno během dubna

Mezifakultní dohody

Mezifakultní dohody spravuje Oddělení zahraničních vztahů FSV UK, které na základě písemných materiálů a pohovoru s uchazeči provádí konečný výběr nominovaných.

Podmínky studijních pobytů v rámci mezifakultních dohod

1. Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na:

Přihláška obsahuje následující dokumenty:

Přihláška se fyzicky odevzdává na OZS Mgr. Anetě Höschlové, kancelář č. 217. Pouze ve výjimečných případech bude přihláška akceptována e-mailovou formou, a to kompletní v jednom pdf dokumentu.

  • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr)
  • Životopis v angličtině
  • Motivační dopis v angličtině
  • Doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK v angličtině
  • Konkrétní studijní plán v angličtině (neplatí pro jarní a letní školy)
  • Potvrzení o jazykové způsobilosti (jazykový certifikát, nebo potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)
  • Kopie pasu

2. Požadavek na splnění ECTS kreditů na hostitelské univerzitě

3. Možnost podání žádosti o příspěvek z Fondu mobility na studijní pobyt:

4. Bezprostředně po ukončení pobytu je nutné na OZS dodat následující dokumenty

  • Transcript of Records - vydaný hostitelskou univerzitou
  • Confirmation of Stay - vydaný hostitelskou univerzitou
  • Závěrečná zpráva - studentská mobilita

Formulář Závěrečné zprávy - studentská mobilita

5. Transferování kreditů ze zahraniční univerzity na FSV UK uznává garant oboru na základě žádosti:

Uznané předměty do systému vkládá referentka studijního oddělení příslušného oboru

Seznam mezifakultních dohod