Akademický pracovník - vedoucí CESES

Akademický pracovník - vedoucí CESES

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo vedoucí/ho pracovníka CESES - Centrum pro sociální a ekonomické strategie na celý úvazek.

Požadavky na pozici:

  • Akademická hodnost (docent a vyšší)
  • Vědecká hodnost (Ph.D., CSc. a vyšší)
  • Minimálně pětiletá praxe v aplikovaném společenskovědním výzkumu veřejné správy a veřejných politik
  • Zkušenost s řízením pracovního kolektivu
  • Účast v mezinárodních výzkumných projektech

Přihlášky doložené profesním životopisem včetně personální bibliografie, doklady o dosaženém vzdělání a koncepcí rozvoje pracoviště pro období 2018 - 2021 zasílejte do 5. 3. 2018 elektronicky na adresu: dragana.lapanovic@fsv.cuni.cz nebo písemně na adresu:

Fakulta sociálních věd UK

Personální referát

Smetanovo nábř. 6

110 00 Praha

 

Datum nástupu: duben 2018 nebo dohodou

Datum zveřejnění: 6. 2. 2018