Německo

Německo

Jedná se o jednosemestrální a dvousemestrální stipendijní pobyty a letní školy pro studenty a doktorandy, které jsou nasmlouvány na základě meziuniverzitních dohod  a jsou reciproční. Vyjíždějící student UK obdrží na hostitelské univerzitě stipendium a opačně německému studentovi poskytne stipendium příslušná fakulta UK. Výběrové řízení probíhá na rektorátě UK jednou ročně v březnu. Aktuální výběrové řízení se nevztahuje na tuto univerzitu.

Universität Bayreuth

 • AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE NEVZTAHUJE NA TUTO UNIVERZITU
 • Web univerzity: Universität Bayreuth
 • Důležité informace: RUK Německo
 • Počet míst: 2 semestrální
 • Požadované jazyky: angličtina, němčina

Goethe Universität Frankfurt am Main

Universität Leipzig

 • AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE NEVZTAHUJE NA TUTO UNIVERZITU
 • Web univerzity: Universität Leipzig
 • Důležité informace: RUK Německo
 • Počet míst: 1 semestrální na ZS
 • Požadované jazyky: angličtina, němčina

Universität Heidelberg

 • AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE NEVZTAHUJE NA TUTO UNIVERZITU
 • Web univerzity: Universität Heidelberg
 • Důležité informace: RUK Německo
 • Počet míst: 1 roční nebo 2 semestrální + 3 na letní školy
 • Požadované jazyky: angličtina, němčina

Universität des Saarlandes

 • AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE NEVZTAHUJE NA TUTO UNIVERZITU
 • Web univerzity: Universität des Saarlandes
 • Důležité informace: RUK Německo
 • Počet míst: 2 semestrální na ZS + 3 na letní školy
 • Požadované jazyky: angličtina, němčina

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN

 • AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE NEVZTAHUJE NA TUTO UNIVERZITU
 • Web univerzity: Technische Universität Dresden
 • Důležité informace: RUK Německo
 • Počet míst: 2 na letní školy
 • Jazykové požadavky: angličtina, němčina

UNIVERSITÄT BONN

 • AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE NEVZTAHUJE NA TUTO UNIVERZITU
 • Web univerzity: Universität Bonn
 • Důležité informace: RUK Německo
 • Počet míst: 1 na letní škulu
 • Jazykové požadavky: angličtina, němčina

JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

 • AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE NEVZTAHUJE NA TUTO UNIVERZITU
 • Web univerzity: Justus-Liebig-Universität Giessen
 • Důležité informace: RUK Německo
 • Počet míst: 1 na letní školu
 • Jazykové požadavky: angličtina, němčina

Výběrové řízení FSV

Podklady k výběrovému řízení na semestrální pobyty (ve dvojím vyhotovení!):

Podklady k žádosti o stipendium:

 • Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na: E-application
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • strukturovaný životopis v němčině
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)
 • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diploma supplement a kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)

Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu! Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.

Podklady k žádosti o jazykový kurz: (ve dvojím vyhotovení!):

 • Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na: E-application
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 • vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz (zatím není k dispozici)
 • motivační dopis v němčině
 • strukturovaný životopis v němčině