Lotyšsko

University of Latvia

Výběrové řízení FSV

Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ) ve dvojím vyhotovení:

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • CV (s platným emailem a mobilním telefonem)
  • Motivační dopis
  • Výpis studijních výsledků za celé studium
  • Kopie cestovního dokladu
  • Doklad o jazykové způsobilosti na úrovni min. B1
  • Learning Agreement (Seznam předmětů)
  • E-application