Korea

Hankuk University for Foreign Studies, Seoul

Kyung Hee University

 • Web univerzity: Kyung Hee University
 • Důležité informace: RUK Korea
 • Počet míst: 2 místa/semestr
 • Požadovaný jazyk: angličtina, případně korejština

Korea Advanced Institute of Science and Technology

Korea University

 • Web univerzity: Korea University
 • Důležité informace: RUK Korea
 • Počet míst: 2 místo/semestr
 • Požadovaný jazyk: angličtina, případně korejština

Výběrové řízení FSV

Studenti předloží následující dokumenty v angličtině a ve dvojím vyhotovení:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Životopis  (musí obsahovat e-mail a mobil)
 • Motivační dopis
 • Slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů
 • Doporučující dopis od vyučujícího
 • Výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o studijním průměru)
 • Potvrzení o jazykové způsobilosti
 • E-application
 • Kopie pasu
 • 1 pasová fotografie

Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.

Pokud jde o studenty doktorského studijního programu, ti připojí k výběrovému řízení souhlas akademického pracovníka partnerské univerzity s jejich přijetím.