Studentskou soutěž v evaluaci vyhrál tým z ISS FSV UK

Studentskou soutěž v evaluaci vyhrál tým z ISS FSV UK

Studentskou soutěž v evaluaci vyhrál tým z ISS FSV UK

Ve druhém ročníku Studentské soutěže v evaluaci, pořádané Českou evaluační společností (ČES), vyhrál evaluační návrh připravený týmem studentů oboru Veřejná a sociální politika na Institutu sociologických studií FSV UK

Vítezný tým Evaluengers s.r.o. sestavili studenti Barbora Buřičová, Petr Havlíček, Denisa Kefurtová a Simona Lipková. Výherci od ČES obdrží voucher na dvoudenní školení v oblasti evaluací „Evaluační minimum“, čeká je prezentace návrhu na výroční konferenci ČES a také účast v Mezinárodní evaluační soutěži.

Soutěž proběhla 6. prosince 2018. Přihlášené týmy měly pouze 5,5 hodiny na přípravu nabídky na evaluaci projektu „Doma i s Alzheimerovou chorobou“. Zadání vycházelo ze skutečného projektu, který pro potřeby soutěže poskytl Domov důchodců Ústí nad Orlicí.