Petr Witz převzal prestižní NISPACee Mzia Mikeladze Award

award

Petr Witz převzal prestižní NISPACee Mzia Mikeladze Award

Absolvent  doktorského oboru Veřejná a sociální politika PhDr. Petr Witz, Ph.D. převzal prestižní ocenění NISPACee Mzia Mikeladze pro nejlepší disertační práci v oboru veřejné politiky a správy v regionu střední a východní Evropy.

Je to poprvé v historii, kdy cenu získal český občan a zároveň absolvent FSV UK. Ke slavnostnímu předání došlo na výroční konferenci organizace NISPACee v rumunském městě Jasy.

Během své děkovné řeči dr. Witz vyzdvihl podporu, které se mu během studia dostalo na Katedře veřejné a sociální politiky ISS FSV UK i úroveň celého pracoviště v evropském kontextu. 

Tématem oceněné disertační práce byla míra selhávání projektů Public-Private Partnership (PPP) napříč evropskými státy, její příčiny a návrhy možných řešení z hlediska veřejné politiky.