Mzia Mikeladze PhD Thesis Award pro Petra Witze

Mzia Mikeladze PhD Thesis Award pro Petra Witze

Mzia Mikeladze PhD Thesis Award pro Petra Witze

Absolvent doktorského oboru Veřejná a sociální politika dr. Petr Witz uspěl v soutěži o prestižní mezinárodní ocenění Mzia Mikeladze pro nejlepší disertační práci z oboru veřejná správa (Public Administration and Management) ve střední a východní Evropě udělované organizací NISPAcee (the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe).

Tématem disertační práce byla míra selhávání projektů Public-Private Partnership (PPP) napříč evropskými státy a její příčiny včetně návrhu možných řešení z hlediska veřejné politiky. Nemalou zásluhu na úspěchu dr. Witze má jeho školitel prof. František Ochrana. Poděkování za podporu náleží rovněž vedení KVSP ISS a CESES v čele s prof. Martinem Potůčkem a prof. Arnoštem Veselým.

K předání ocenění dojde na slavnostním ceremoniálu v rámci úvodního plenárního zasedání konference NISPAcee v rumunském Jasy 24. května 2018, kde dr. Witz přednese resumé své práce.

Dr. Witz je aktuálně stipendistou v rámci programu Marie Curie a H.C. Oersted na Technické univerzitě v Kodani a zároveň nadále intenzivně spolupracuje s naší fakultou na řadě projektů včetně transferu poznatků výzkumu do praxe.