Možnost zažádání o stipendium

Stipendium

Možnost zažádání o stipendium

Skrze tento formulář je možné žádat o stipendia za účast na sportovních akcích (úroveň mistrovství ČR či mezinárodní sportovní soutěže), za účast na mezinárodních akademických soutěžích a o stipendia pro Ph.D. studenty na úhradu zdravotního pojištění.

V rámci vyplňování formuláře je potřebné přiložit buď potvrzení o účasti na sportovní akci (od pořadatele či sportovního svazu), potvrzení o účasti na mezinárodní akci (od pořadatele či institutu FSV) včetně zdůvodnění nákladů nebo doklad o úhradě zdravotního pojištění za měsíce říjen–prosinec 2017 vč. uvedení uhrazené částky.

Stipendia budou vyplácena v měsíci prosinci, lednu a únoru.