Blokový seminář odborníka na mezinárodní vztahy Hannse W. Maulla

seminář Hanns Maull FSV UK

Blokový seminář odborníka na mezinárodní vztahy Hannse W. Maulla

V letním semestru povede na Institutu mezinárodních studií FSV UK blokový seminář odborník na mezinárodní vztahy Prof. Hanns W. Maull

Kurz s názvem German Foreign Policy: Still a Civilian Power? proběhne v termínech 27. – 28. března 2019 a 13. – 14. května 2019.

Studenti FSV UK se na seminář mohou zapisovat v SISu (kód JMMZ399) do 25. března 2019.

Sylabus semináře

Prof. Dr. Hanns Maull