Kanada

Université de Montréal

 • Web univerzity: Université de Montréal
 • Důležité informace pro studenty: RUK Kanada
 • Požadovaný jazyk: francouzština
 • Počet míst: 4 místa semestr
 • Výuka probíhá ve francouzštině, univerzita požaduje doklad o dostatečné jazykové způsobilosti (potvrzení katedry jazyků, státní zkouška z jazykové školy, apod.).
 • Studenti Mgr. programu si můžou zapsat max. jeden kurz na bakalářské úrovni. Mgr. kurzy může výměnný student navštěvovat pouze po ukončení alespoň jednoho semestru NMgr. studijního programu na UK.
 • Podrobné informace pro výměnné studenty jsou na webové adrese www.guide.ca

Podklady k výběrovému řízení ve dvojím vyhotovení (ve francouzštině):

 • vyplnit E-application
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od akademika/garanta z katedry (může být v AJ)
 • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (může být v češtině)
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – francouzština (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)
 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.

 

McGill University, Kanada

 • Web univerzity: McGill University
 • Důležité informace pro studenty: RUK Kanada
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, pro kurzy na úrovni undergraduate není vyžadována zkouška TOEFL, pro graduate programy ano (minimálně 86 bodů v IBT testu a nejméně 20 v každé jednotlivé složce). Požadavky jednotlivých kateder na jazykovou způsobilost se však můžou lišit a je třeba, aby si je studenti předem zjistili.
 • Počet míst: 9 semestrálních (podzimní semestr: září – prosinec, zimní semestr: leden – duben), vybraný semestr prosím uveďte v motivačním dopisu
 • Pozor: Přijímací řízení pro GRADUATE programy je specifické pro jednotlivé obory a zájemcům se doporučuje, aby si předem důkladně prostudovali webové stránky příslušné katedry, zejména termíny pro podávání přihlášek a požadovanou jazykovou úroveň. Podle sdělení McGill University je pro velký zájem zahraničních studentů šance na přijetí menší než na programy undergraduate (na které se můžou hlásit i studenti Mgr/NMgr/Ph.D.programu).
 • Studenti doktorského studijního programu, kteří chtějí na partnerské univerzitě pouze provádět výzkum, se hlásí na výzkumný pobyt jako Graduate Research Trainee. Je však nutné si předem na příslušné fakultě ověřit, zda v současné době GRT přijímá. Více informací najdete na stránkách graduate-research-trainee
 • Bližší informace pro výměnné studenty: fact sheet
 • Informace o finančních nákladech: www.mcgill/cost

Simon Fraser University

Výběrové řízení (Concordia University, McGill University a University of Toronto, Simon Fraser University)

Podklady k výběrovému řízení (v angličtině) ve dvojím vyhotovení:

 • vyplnit E-application
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis od akademika/garanta FSV UK v AJ
 • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – angličtina (certifikát o vykonané zkoušce, nebo potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)
 • Nemá-li student jazykovou zkoušku požadovanou partnerskou univerzitou, k dokladu o jazykové způsobilosti, který dodá k výběrovému řízení na RUK, připojí své prohlášení, že se na ni po případné nominaci přihlásí. Partnerská univerzita nebude kandidátovu přihlášku posuzovat, dokud nebude požadovaný doklad o jazykové úrovni dodán.

Concordia University - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA LS 2019/2020 SE NETÝKÁ TÉTO UNIVERZITY

University of Toronto - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA LS 2019/2020 SE NETÝKÁ TÉTO UNIVERZITY

 • Web univerzity: University of Toronto
 • Důležité informace pro studenty: RUK Kanada
 • Požadovaný jazyk: angličtina IELTS/TOEFL, aktuální požadavky zde
 • Počet míst: 0
 • Na partnerské univerzitě se spolupráce účastní pouze Munk School of Global Affairs (patří pod Faculty of Arts and Science, St George Campus) a studentské výměny platí pouze pro studenty na úrovni graduate/NMgr.
 • Informace pro výměnné studenty: inbound exchange
 • Předměty je možné si vybírat z programu Master of Global Affairs a z kurzů Centre for European, Russian and Eurasian Studies (CERES) na úrovni graduate:

          Master of Global Affairs

          CERES