Informace pro garanty studijních programů

INFORMACE PRO GARANTY STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

V této sekci lze nalézt informace pro garanty studijních programů a informace o probíhající institucionální akreditaci připravovaných studijních programů. 

V souladu s přípravou institucionálních akreditací budou stránky postupně aktualizovány. Veškeré informace najdete v samostatné sekci Institucionální akreditace po rozkliku menu v levé části obrazovky. 

 

PRO GARANTY - základní pomůcky a rady

Základní pomůcka pro garanty na UK FSV ke stažení - již brzy v aktualizované verzi. 

Soubor nabízí přehled o:

 • Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí
 • Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty
 • Elektronické vypisování témat bc. diplomových prací a jejich vkládání
 • Studijní plány a jejich tvorba 
 • Podmínky přijímacího řízení
 • Stipendia
 • Formuláře pro studenty
 • Přehled základních předpisů pro studium na FSV UK

Pokyny k úpravám studijních plánů a kontrolám plnění studijních povinností před SZZ ke stažení zde

Soubor nabízí přehled o vztazích v SIS mezi:

 • studijními plány,
 • malými skupinami
 • a předměty

které jsou relativně komplexní.

Uživatelé často tuto komplexitu podceňují a provádí či požadují změny, které mají nepředvídané následky. V důsledku těchto změn dochází k rozpadu studijních plánů a nefunkčnosti kontrol plnění studijních povinností. Změny vedoucí k tomuto stavu jsou často logické z pohledu jednoho akademického roku a jednoho studijního plánu, ale chybné z pohledu dalších plánů a akademických let, ve kterých předmět figuruje.

Těmito pokyny bychom chtěli předejít rozpadu studijních plánů a umožnit tak spolehlivé kontroly v SIS i mimo něj.

Doporučení pro nostrifikace (uznávání zahraničního vzdělávání) zde