UNCE

UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Obecné informace o soutěži

Soutěž UNiverzitních výzkumných CEnter (UNCE) má za cíl účelovou podporu mladých a perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Poprvé byla vyhlášena v roce 2011, podpořené projekty jsou realizovány od roku 2012 s předpokládaným termínem ukončení k 31. 12. 2017. První kolo soutěže se řídí Zásadami, které byly vydány opatřením rektora č. 9/2011 a novelizovány opatřením rektora č. 15/2013. Druhé kolo soutěže bylo vyhlášeno 1. června 2017 (viz opatření rektora č. 44/2017) a řídí se Zásadami vydanými opatřením rektora č. 43/2017.