Gruzie

Tbilisi Ivane Javakhishvili State University

Free University of Tbilisi

Výběrové řízení na FSV

Uchazeči předloží v anglickém jazyce (ve dvojím vyhotovení):

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Informace o studijních výsledcích za celé studium, stačí výsledky ze SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr
 • Životopis
 • Motivační dopis
 • Studijní plán (seznam předmětů)
 • Doporučující dopis od akademika FSV UK nebo garanta oboru
 • Doklad o znalosti angličtiny
 • 2 fotografie (3 cm x 4 cm)
 • E-application
 • Fotokopii cestovního pasu
 • Zdravotní pojištění