FSV přivítá v letním semestru odborníky z Německa

FSV přivítá v letním semestru odborníky z Německa

FSV přivítá v letním semestru odborníky z Německa

Na pozvání Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK obohatí i v letním semestru nabídku kurzů odborníci z Německa. Díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a podpoře z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů budou na FSV působit historici:

  • Prof. Dr. Jörg Vögele – kurz JMMZ377: Bevölkerung und Gesellschaft – Deutschland nach 1945
  • Dr. Jan Vondráček – kurz JMMZ378: Herrschaft, Verwaltung und Alltag im Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945
  • Prof. Dr. Günter Wollstein kurz JMMZ376: Die Filmfront in der Zwischenkriegszeit 1918–1939

Časový rozvrh kurzů

Všechny kurzy jsou otevřené pro zájemce z řad studentů všech bakalářských a magisterských programů Univerzity Karlovy.