Komise pro etiku ve výzkumu

Složení Komise pro etiku ve výzkumu

Termíny zasedání

14. února 2019

28. března 2019

Zápisy z jednání Komise pro etiku ve výzkumu FSV UK

Komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy