Akademický senát

O senátu

Postavení a činnost Akademického senátu FSV UK se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy FSV, zejména pak Statutem FSV UKVolebním řádem AS FSV UK a Jednacím řádem AS FSV UK.

AS FSV UK se skládá z dvaceti členů, deset je voleno z řad akademických pracovníků fakulty a deset z řad jejích studentů. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy a dvou dalších členů předsednictva. Funkční období členů senátu je dvouleté. Aktuální funkční období je 1. 2. 2019 - 31. 1. 2021.

AS FSV UK zřizuje pracovní komise, jako stálé komise fungují komise ekonomickálegislativní a studijní, v současné době má AS FSV UK dále sociální komisikomisi pro rozvoj a komisi pro vnější vztahy AS FSV UK

Pokud máte pro senát jakýkoliv podnět, můžete se obrátit na jednotlivé senátory podle jejich příslušnosti k institutům a členství v komisích, případně rovnou na senátní e-mail: senat@fsv.cuni.cz.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ AS FSV UK v letním semestru ak. roku 2018/2019

Zasedání se konají vždy od 15:00 v místnosti č. H212

5. března 2019 ✔

2. dubna 2019 ✔

7. května 2019

4. června 2019

Program, usnesení a zápisy

Zasedání

Program

Usnesení

Zápis

2. dubna 2019 Program a podklady Usnesení  
5. března 2019 Program (žádné podklady pro zveřejnění) Usnesení Zápis
5. února 2019 Program a podklady Usnesení Zápis
8. ledna 2019 Program (žádné podklady pro zveřejnění) Usnesení Zápis

(pozn. zápis je vždy schvalován na dalším zasedání AS FSV, proto je dodáván se zpožděním)

Rozpočtové principy 2019

Výsledky voleb