TZ: Ladislav Krištoufek se stal nejmladším jmenovaným profesorem ve společenskovědních oborech na UK

Ladislav Krištoufek se stal nejmladším jmenovaným profesorem v humanitních a společenskovědních oborech v moderní historii UK

Ladislav Krištoufek z Institutu ekonomických studií převzal dne 2. července 2020 z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy dekret stvrzující jeho jmenování profesorem. Ve svých 35 letech se tak stal nejen nejmladším jmenovaným profesorem naší fakulty, ale také nejmladším profesorem v humanitních a sociálně-vědních oborech na Univerzitě Karlově, a to minimálně od roku 1999, kde začíná statistika MŠMT. Spolu s ním převzalo v rámci slavnostního aktu v pražském Karolinu jmenovací dekrety 79 nově jmenovaných profesorů.

Ladislav Krištoufek

Ladislav Krištoufek přebírá z rukou ministra školství Roberta Plagy jmenovací dekret profesora. 
Foto: René Volfík, UK 

Ke svému jmenování sám Krištoufek uvedl: „Profesura na Univerzitě Karlově je pro mě důležitým milníkem, speciálně na Fakultě sociálních věd a Institutu ekonomických studií, které mi poskytly inspirativní a plodné zázemí.“

Ladislav Krištoufek je na FSV UK proděkanem pro studijní záležitosti, na Institutu ekonomických studií vyučuje ekonometrii a data science.

Od srpna 2014 do února 2015 zastával pozici výzkumného pracovníka na Warwick Business School ve Velké Británii v týmu profesora Tobiase Preise, v roce 2011 absolvoval krátký výzkumný pobyt na UC Berkeley v USA u profesora Davida Zilbermana. Jeho výzkumná činnost je velmi pestrá a zahrnuje témata od finanční ekonometrie, přes energetické finance a ekonomii, interdisciplinární ekonomii a finance, ke kryptoměnám a strojovému učení. Publikoval desítky impaktovaných článků s výrazným citačním ohlasem a s aktuálně téměř 1700 citacemi a h-indexem 23 (dle Web of Science) patří k nejcitovanějším výzkumníkům ve společenských vědách v České republice.

Titul profesor je nejvyšší akademickou hodností. Profesora jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra školství. V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru.

 

Kontakt:

Mgr. Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836