Kolegium děkanky

Kolegium děkanky

Kolegium je stálým poradním orgánem děkanky. Kolegium se schází zpravidla každé dva týdny, aby projednalo aktuální otázky fungování fakulty.

Složení kolegia děkanky FSV UK

Proděkan pro rozvoj

Proděkanka pro zahraniční styky

Proděkan pro studijní záležitosti

Proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání

Proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky

  Proděkan pro koncepci a kvalitu studia

  Členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy

  Člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy

  Člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a koncepčních dokumentů

  Člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

  Tajemník fakulty

  Předseda Akademického senátu FSV UK

  Rozšířené kolegium děkanky

  Rozšířené kolegium je jedním ze stálých poradních orgánů děkanky.

  Složení rozšířeného kolegia děkanky FSV UK

  Členy rozšířeného kolegia děkanky jsou všichni členové kolegia a dále:

  Ředitel Institutu ekonomických studií

  Ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

  Ředitel Institutu mezinárodních studií

  Ředitel Institutu politologických studií

  Ředitel Institutu sociologických studií

  Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie

  Vedoucí Centra jazykové přípravy

  Vedoucí Centra vědeckých informací

  Místopředseda Akademického senátu FSV UK

  • Bc. Ondřej Šveda

  Prorektorka pro evropskou problematiku

  Členka kolegia rektora

  Předsedkyně odborové organizace 

  Koordinátor Studentských akcí FSV UK

  • Marek Boňko