Kolegium děkanky

Kolegium děkanky

Kolegium je stálým poradním orgánem děkanky. Kolegium se schází zpravidla každé dva týdny, aby projednalo aktuální otázky fungování fakulty.

Složení kolegia děkanky FSV UK

Proděkan pro rozvoj

Proděkanka pro zahraniční styky

Proděkan pro studijní záležitosti

Proděkan pro doktorské studium a další formy vzdělávání

Proděkan pro vědu a výzkum, statutární zástupce děkanky

Proděkan pro koncepci a kvalitu studia

Členka kolegia děkanky pro mezinárodní a cizojazyčné studijní programy

Člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy

Člen kolegia děkanky pro přípravu strategických a koncepčních dokumentů

Člen kolegia děkanky pro projekt Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Tajemník fakulty

Předsedkyně Akademického senátu FSV UK

Rozšířené kolegium děkanky

Rozšířené kolegium je jedním ze stálých poradních orgánů děkanky.

Složení rozšířeného kolegia děkanky FSV UK

Členy rozšířeného kolegia děkanky jsou všichni členové kolegia a dále:

Ředitel Institutu ekonomických studií

Ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky

Ředitel Institutu mezinárodních studií

Ředitel Institutu politologických studií

Ředitel Institutu sociologických studií

Vedoucí Centra pro sociální a ekonomické strategie

Vedoucí Centra jazykové přípravy

Vedoucí Centra vědeckých informací

Místopředseda Akademického senátu FSV UK

  • Bc. Nick Ojo Omorodion

Prorektorka pro evropskou problematiku

Členka kolegia rektora

Předsedkyně odborové organizace 

Koordinátor Studentských akcí FSV UK

  • Marek Boňko